Connect with us

Featured Articles

เตรียม สอบ IELTS อ่านเล่มไหนดี?

Chulatutor Chulatutor

Published

on

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียม สอบ IELTS

การอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมสอบทุกประเภท การสอบ IELTS (International English Language Testing System) หรือระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่วัดผลการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน มีข้อสอบ 2 ประเภท คือ การสอบเชิงวิชาการ (Academic modules) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่าในทุกสาขาในหลักสูตรนานาชาติ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ และการสอบเชิงฝึกอบรมทั่วไป (General Training) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น และการสมัครงาน

ielts

ดังนั้น การจะได้ผลคะแนนสอบตามที่ใจตัวเองตั้งไว้ได้จริง แต่ละคนจะต้องมีจุดประสงค์ของการ สอบ IELTS ที่ชัดเจนว่าสอบไปเพื่ออะไร? เพราะเนื้อหาและความยากง่ายของข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้ง 4 ทักษะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยในแต่ครั้งของการจัดสอบ รวมทั้งหนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบก็เช่นเดียวกัน หากผู้สอบเลือกหนังสืออ่านและหนังสือแบบฝึกหัดได้ถูกทักษะที่เราต้องการพัฒนา หรือยังบกพร่อง ตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของตัวเอง จะช่วยเพิ่มโอกาส ทักษะความสามารถ และผลคะแนนสอบ IELTS ในทักษะด้านนั้นๆ ของผู้สอบเพิ่มขึ้นชัดเจน และเพื่อทำให้ผู้สอบ IELTS ทุกคนมีโอกาส ทักษะความสามารถ และผลคะแนนสอบทักษะด้านต่างๆ สูง หรือสูงขึ้นจากเดิม จึงขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบ IELTS ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในทักษะภาษาอังกฤษนั้นๆ ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ดังนี้

 ielts kaplan

หนังสือ ielts kaplan

แนะนำ หนังสือ IELTS ของ KAPLAN ที่มีเนื้อหารายละเอียดและแบบฝึกหัดทักษะการพูดที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ อ่านแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน สามารถนำสาระที่ได้จากการ อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพราะมีตัวอย่างคำถามและมีวิธีการตอบอธิบายให้เข้าใจง่าย โดยรวมแล้วเล่มนี้มีเนื้อหาระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับปานกลาง

สำหรับ หนังสือ IELTS  เล่มอื่นๆ ที่มีคุณภาพรองลงมาที่ผู้เตรียมสอบ IELTS สามารถซื้อมาอ่านเพื่อฝึกทักษะทั้งสองด้านนี้จนชำนาญ เช่น Collins, IELTS Listening เขียนโดยนายสุทิน พูลสวัสดิ์, IELTS Express เป็นต้น

ielts

หนังสือ ielts Barron’s

หนังสือ IELTS สำหรับพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน

หากใครที่รู้ตัวเองว่าทักษะภาษาอังกฤษ ไม่สูงมากหรือไม่มั่นใจว่าจะทำแบบฝึกหัดเล่ม อื่นที่มีความยากมากกว่าได้ แนะนำ หนังสือ IELTS ของ BARRON’S SUPERPACK ที่มี หนังสือเนื้อหาอย่างเดียว หนังสือแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ และหนังสือรวมคำศัพท์ที่พบ ในข้อสอบ รวม 3 เล่ม เนื้อหาโดยรวมของ BARRON’S จะง่ายกว่าเล่มอื่นๆ หากเริ่มอ่านเตรียมสอบหนังสือของ BARRON’S ถือว่าเป็นหนังสือที่ควรอ่านเล่มแรกๆ เพื่อเรียนรู้แนว ข้อสอบ IELTS

หากใครรู้แนวข้อสอบหรือเบื่อการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ แล้ว หนังสือ IELTS ของ Cambridge 1-9 เป็นชุดหนังสือที่จะตอบสนองความต้องการผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีพอ

สมควรและต้องการท้าทาย ความสามารถของตนเองที่ดีมาก เพราะหนังสือชุดนี้เน้นการทำแบบฝึกหัด ซึ่งมีระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง อีกทั้งมีแบบฝึกหัดการฟังที่มีเฉลยเนื้อหาที่พูดให้ฟังด้วย เพื่อเช็คว่าผู้เตรียมสอบว่าฟังถูกต้องหรือไม่

สำหรับ หนังสือ IELTS เล่มอื่นๆ ที่มีคุณภาพรองลงมาที่ผู้เตรียมสอบ IELTS สามารถซื้อมาอ่านเพื่อฝึกทักษะทั้งสองด้านนี้จนชำนาญ เช่น Collins, Improve Your Skills 4.5-6.0, เตรียมสอบ IELTS เขียนโดย นายสุทิน พูลสวัสดิ์, Cambridge, Action Plan for IELTS เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะให้เกิดการพัฒนาและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่กำหนด การอ่านและทำแบบฝึกหัดในหนังสือนั้นยังไม่พอ เพราะหนังสือเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เสริมสร้างให้ผู้ สอบ IELTS มีความสามารถและโอกาสได้ผลคะแนนสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ แต่หากต้องการเพิ่มโอกาส ความมั่นใจ และความแน่นอนในการได้คะแนนสูง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอื่นๆ เช่น ฟังเพลง สนทนา จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้สอบได้ผลคะแนนตามที่คาดหวังมากยิ่งขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้จริงอีกด้วย

เอ้า เพื่อนๆคนไหนอยากฝึกปรือภาษาอังกฤษ เตรียมตะลุย IELTS เที่ยวหน้า เราจะมีคำแนะนำดีๆ ของทั้ง 4 ส่วน reading, listening, speaking, writing มาฝากกันนะจ๊ะ ระหว่างนี้ ดูคลิปฝึกฝนตัวเองได้เลยค้า

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก สถาบันจุฬาติวเตอร์ Chulatutor

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน IELTS Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/ielts-online

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Featured Articles

บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น 6 MAR 2023

Owen Pairot

Published

on

กงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
จัดให้มีการให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2023
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจร ประกอบด้วยการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) การทำบัตรประจำตัวประชาชน และการรับคำร้องนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร
1.1 วันจันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2023 (ทุกวัน) เวลา 09.00 – 17.00 น.
2. สถานที่ โรงแรม Punthill Apartment Hotel – Little Bourke (ชั้น 1) เลขที่ 17 Cohen Place, Melbourne, VIC 3000
3. ประเภทบริการกงสุลสัญจร
3.1 การรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน 180 คน/วัน
3.2 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ไม่เกิน 60 คน/วัน
3.3 การรับคำร้องนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ให้บริการรับคำร้องเท่านั้น
4. การสำรองนัดหมาย
จองคิวในระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเลือกสำรองนัดหมายผ่านทางลิงค์ https://bit.ly/3HbJWFZ
4.1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่เกิน 180 คน/วัน) จองคิวในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3HbJWFZ
4.2.บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่เกิน 60 คน/วัน) จองคิวในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3HbJWFZ
โปรดจองคิวได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น ณ นครเมลเบิร์น) จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
หลังจากท่านสำรองคิวสำเร็จแล้ว โปรดถ่ายภาพ (แค็ปหน้าจอ) ของการสำรองคิวเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการสำรองคิวโดยนำมาแสดงในวันที่นัดหมายด้วย ทั้งนี้ การสำรองนัดหมายจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับ SMS หรืออีเมล์แจ้งยืนยันการนัดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (โปรดเช็คในกล่อง inbox หรือ spam หรือ junk mail ของท่านด้วย)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง และรับทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะผู้ที่ได้สำรองนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น
Continue Reading

Featured Articles

Easter Days In Melbourne

Owen Pairot

Published

on

เทศกาลอีสเตอร์ในเมลเบิร์น

Easter Days In Melbourne

สวีดัด สวัสดีคร้าบบบบ ท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน วันนี้กระผมจะนำทุกท่านเข้าสู่เทศกาลที่สำคัญของชาวคริสเตียนกันครัช ซึ่งเทศกาลนี้จะจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง และเทศกาลนั้นก็คือ “อีสเตอร์”[Easter] เป็นการฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์จากความตาย และยังเป็นวันที่สำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์จนได้รับการขนานนามว่า “เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิต” โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดไว้ว่าจะ ฉลองวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์แรกหลังจากพระจันทร์เต็มดวงโดยจะนับเวลาหลังจากเที่ยงคืนของฤดูใบไม้ผลิ[Spring] ซึ่งจะอยู่ในช่วงหลังวันที่ 21 มีนาคมถึง 25 เมษายนของทุกๆปี  ชาวคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ในประเทศกรีซทั้งหลายจะคำนวณวันอีสเตอร์จากการใช้ปฏิทินจูเลียน  แต่สำหรับชาวคริสเตียนในประเทศอื่นๆ วันอีสเตอร์ขึ้นอยู่กับการประมาณการของคณะโบสถ์ในช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนในเดือนมีนาคม ในปี 325 สภาของประเทศไนซีอาได้ตัดสินว่าวันอีสเตอร์จะตรงกับวันอาทิตย์แรกหลังพระจันทร์เต็มดวงหรือหลังวันที่เวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันในเดือนมีนาคม เทศกาลอีสเตอร์ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญเพราะชาวเมลเบิร์นส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงวันอีสเตอร์ กระผมจะนำท่านไปรู้จักกับวันศุกร์ประเสริฐ หรือวันที่ชาวคริสเตียนเรียกว่า  Good Friday กันก่อน

Pxhere

Jesus of Nazareth

วันศุกร์ประเสริฐ[Good Friday]

เป็นวันที่พระเยซูและพระอัครธรรมทูต เดินทางไปยังเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อประกอบพิธี  Passover ซึ่งเป็นเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว โดยเป็นหนึ่งที่ชาวยิวจะรำลึกถึงการที่ชาวฮิบรูได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นทาส หลังจากอาหารค่ำในพิธี  Passover พระเยซูทรงถูกจับกุมและถูกนำไปตรึงบนไม้กางเขน ซึ่งอาหารมื้อนั้นถือเป็นมื้อสุดท้ายหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า “The last supper”  [ปัจจุบัน สามารถเข้าชมภาพวาด The Last Supper ของ Leonardo Da Vinci ได้ที่วัด Santa Maria delle Grazia ในกรุง Milan ประเทศอิตาลี ]หลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

Saturday before Easter Sunday หรือ Holy Saturday

เรียกอีกชื่อว่า “วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์” โดยวันนี้จะเป็นวันที่ร่างกายของพระเยซูถูกเก็บใส่โลง และเก็บร่างอันไร้ลมหายใจเอาไว้ภายใต้อุโมงค์ ถ้าย้อนเวลากลับไปในวันนั้น คงเป็นวันที่ชาวคริสเตียนเสียใจเป็นที่สุด โดยในวันนี้ชาวคริสต์จะเริ่มจัดเตรียมการเฉลิมฉลองมี่กำลังจะเกิดขึ้น และโบสถ์บางแห่งจะมีการจัดงานการสวดมนตร์พร้อมทั้งจุดเทียนสีขาว เพื่อเป็นการจุดไล่ความมืดออกไป และหลังจากมีการสวดมนตร์แล้วบางนิกายจะมีการทำพิธีศีลล้างบาปอีกด้วย

Pxhere

Jesus Isael Cross Holy Church

หลังจากที่เราได้รู้จักกับวันศุกร์ประเสริฐและวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว กระผมขอพาทุกท่านเข้าสู่วันอีสเตอร์ โดยเราจะเรียกวันอีสเตอร์ว่าวัน Easter Sunday

Easter Sunday

ทำไมถึงต้องเรียกว่า Easter Sunday เพราะว่า วันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพ หลังจากที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ หลังจากนั้น  2 วัน ก็ได้กำเนิดวันเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซู หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า “Easter Day’s” และวันสุดท้ายสำหรับเทศกาลอีสเตอร์นั้นก็คือ “Easter Monday” โดยวันนี้สำหรับชาวเมลเบิร์นและชาวออสเตรเลียทุกท่านยังถือว่าเป็นวันหยุดอยู่นะครับ และหลายๆคนยังถือว่าวันนี้เป็นวันฉลองการฟื้นคืนชีพ เช่นเดียวกับวัน “Easter Sunday”

wikimedia

Let’s play

Wikimedia

Chocolate Easter Eggs

สัญลักษณ์ในวันอีสเตอร์

  • ไข่อีสเตอร์ หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใหม่
  • ดอกลิตเติ้ลเดซี่ หมายถึง การกลับมาของฤดูใบไม้ผลิ แม้บางแห่งดอกไม้นี้จะออกดอกเกือบทั้งปี แต่เดือนที่มีการเบ่งบานมากที่สุด คือช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม นอกจากนี้ยังมี ดอกลิลลี่สีขาว ที่มีเชื่อมโยงกับเทศกาลอีสเตอร์เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
  • กระต่าย หมายถึง สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเปรียบเสมือนผู้ส่งสารของอีสเตอร์ กระต่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
  • ผีเสื้อ หมายถึง สื่อความหมายถึงชีวิตใหม่ วันหนึ่งดักแด้กลายเป็น ผีเสื้อบินไปเพื่อแจกจ่ายพรไปสู่โลกกว้าง
  • เทียนปัสกา (Paschal Candle) เทียนสีขาวขนาดใหญ่ ชาวคริสต์จะเริ่มฉลองเทศกาล ด้วยการจุดเทียนปัสกา เพื่อรำลึกถึงการฟื้นคืนชีพแสงสว่างที่ออกมาจากอุโมงค์ที่มืดมิด

ในเทศกาลอีสเตอร์นั้น ชาวคริสเตียนจะให้ความสำคัญต่อการเข้าโบสถ์เพื่อระลึกถึงพระเยซูในวันที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐ ในวันต่อมาชาวคริสต์จะไปโบสถ์เพื่อล้างบาปและจุดเทียนปัสกา[Saturday Easter]และขอพรในวันเริ่มต้นใหม่[Sunday Easter] เมื่อเสร็จสิ้นพิธีจากโบสถ์ ส่วนใหญ่ชาวคริสเตียนจะให้ความสำคัญต่อครอบครัว เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว แต่ละครอบครัวจะมีโปรแกรมในแต่ละวันเพื่อสานความสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งขึ้น แต่สำหรับเด็กๆแล้ว วันอีสเตอร์สำคัญรองลงมาจากคริสต์มาสเลยครัช เพราะเด็กๆจะได้รับของขวัญจากคนในครอบครัว [น่าอิจฉาจุง อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง!!!] คนไทยในเมลเบิร์นลองไปเที่ยวกันดูนะครัชผม เทศกาลนี้ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว สำหรับบทความหน้ากระผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหน ต้องรอติดตามกันดูนะครัช

 Easter Days

Continue Reading

Featured Articles

มาตรการล่าสุดในการต่อสู้กับ COVID-19 ของออสเตรเลีย

Owen Pairot

Published

on

นายกรัฐมนตรี Scott Morrison ออกมาแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ผู้เดินทางทุกคนที่มาออสเตรเลียหลังเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 (คืนนี้) จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ไม่เว้นแม้แต่ซิตี้เซ็นท์

เรือสำราญจากต่างประเทศในเบื้องต้นนี้ห้ามเข้าเทียบที่ท่าเรือใดๆในออสเตรเลียอีกเป็นเวลา 30 วัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

กิจกรรม หรืองานใดๆ ที่ไม่มีความสำคัญ และมีคนเกิน 500 คนก็ถูกระงับทั้งประเทศ เช่น โรงละคร สนามกีฬา เป็นต้น ในส่วนของขนส่งมวลชนสาธารณะ และห้างสรรพสินค้า ให้ดำเนินกิจการตามปกติ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม และเตรียมการรับมือกับไวรัสตัวนี้ ในขณะที่ฤดูไข้หวัดกำลังมาเยือนในหน้าหนาวนี้ เป้าหมายสำคัญคือการปกป้องประชาการที่ไม่สามารถต้านทานไวรัสตัวนี้ได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่ออันตรายจากไวรัส COVID-19 ตัวนี้ และเพิ่มความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะชะลอการแพร่ระบาดของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้ suppermarket ได้เริ่มจำกัดสินค้าให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่น กระดาษชำระ** ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ อาหารแห้งต่างๆ และประกาศยกเลิกนโยบายคืนสินค้าที่บางท่านซื้อไปกักตุน และแนะนำว่าให้นำไปบริจากสู่สาธรณะหากสินค้าที่ซื้อไปนั้นเกินความจำเป็นและไม่สามารถคืนได้

ทีมงาน DekAus ขอให้เพื่อนใช้สติในการรับข่าวสาร และอยู่ในความไม่ประมาท ดูแลสุขภาพตัวเอง และคนรอบข้างให้ดี หมั่นล้างมืออย่างถูกวิธีบ่อยๆ งดการสัมผัสผู้อื่น และหน้า โดยเฉพาะตา จมูก และปาก

เพื่อให้เพื่อนๆ เข้าใจไวรัส COVID-19 ตัวนี้ทีมงานคิดว่า link video 13 นาที ตัวนี้มีประโยชน์ และอยากให้เพื่อนๆดูทุกคน จะได้เข้าใจ และคลายกังวล พร้อมกับปฎิบัติตัวเพื่อรีบมือกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ และเลือกเสพข่าวอย่สงมีสติกันครับ

แนวทางป้องกัน
ภาษาไทย

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 DekAus Melbourne