Featured ArticlesLearn English

เตรียม สอบ IELTS อ่านเล่มไหนดี?

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียม สอบ IELTS

การอ่านหนังสือและทำแบบฝึกหัดเป็นหัวใจสำคัญของการเตรียมสอบทุกประเภท การสอบ IELTS (International English Language Testing System) หรือระบบการวัดผลภาษาอังกฤษนานาชาติ ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ที่วัดผลการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน มีข้อสอบ 2 ประเภท คือ การสอบเชิงวิชาการ (Academic modules) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือสูงกว่าในทุกสาขาในหลักสูตรนานาชาติ หรือศึกษาต่อต่างประเทศ และการสอบเชิงฝึกอบรมทั่วไป (General Training) สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น และการสมัครงาน

ielts

ดังนั้น การจะได้ผลคะแนนสอบตามที่ใจตัวเองตั้งไว้ได้จริง แต่ละคนจะต้องมีจุดประสงค์ของการ สอบ IELTS ที่ชัดเจนว่าสอบไปเพื่ออะไร? เพราะเนื้อหาและความยากง่ายของข้อสอบวัดผลภาษาอังกฤษของผู้สอบทั้ง 4 ทักษะมีความแตกต่างกันไม่มากก็น้อยในแต่ครั้งของการจัดสอบ รวมทั้งหนังสือแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบก็เช่นเดียวกัน หากผู้สอบเลือกหนังสืออ่านและหนังสือแบบฝึกหัดได้ถูกทักษะที่เราต้องการพัฒนา หรือยังบกพร่อง ตามความสามารถทางภาษาอังกฤษของตัวเอง จะช่วยเพิ่มโอกาส ทักษะความสามารถ และผลคะแนนสอบ IELTS ในทักษะด้านนั้นๆ ของผู้สอบเพิ่มขึ้นชัดเจน และเพื่อทำให้ผู้สอบ IELTS ทุกคนมีโอกาส ทักษะความสามารถ และผลคะแนนสอบทักษะด้านต่างๆ สูง หรือสูงขึ้นจากเดิม จึงขอแนะนำหนังสือเตรียมสอบ IELTS ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในทักษะภาษาอังกฤษนั้นๆ ทั้ง 4 ทักษะ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับข้อสอบจริง ดังนี้

 ielts kaplan
หนังสือ ielts kaplan

แนะนำ หนังสือ IELTS ของ KAPLAN ที่มีเนื้อหารายละเอียดและแบบฝึกหัดทักษะการพูดที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ อ่านแล้วเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่าน สามารถนำสาระที่ได้จากการ อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เพราะมีตัวอย่างคำถามและมีวิธีการตอบอธิบายให้เข้าใจง่าย โดยรวมแล้วเล่มนี้มีเนื้อหาระดับความยากง่ายอยู่ที่ระดับปานกลาง

สำหรับ หนังสือ IELTS  เล่มอื่นๆ ที่มีคุณภาพรองลงมาที่ผู้เตรียมสอบ IELTS สามารถซื้อมาอ่านเพื่อฝึกทักษะทั้งสองด้านนี้จนชำนาญ เช่น Collins, IELTS Listening เขียนโดยนายสุทิน พูลสวัสดิ์, IELTS Express เป็นต้น

ielts
หนังสือ ielts Barron’s

หนังสือ IELTS สำหรับพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียน

หากใครที่รู้ตัวเองว่าทักษะภาษาอังกฤษ ไม่สูงมากหรือไม่มั่นใจว่าจะทำแบบฝึกหัดเล่ม อื่นที่มีความยากมากกว่าได้ แนะนำ หนังสือ IELTS ของ BARRON’S SUPERPACK ที่มี หนังสือเนื้อหาอย่างเดียว หนังสือแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ และหนังสือรวมคำศัพท์ที่พบ ในข้อสอบ รวม 3 เล่ม เนื้อหาโดยรวมของ BARRON’S จะง่ายกว่าเล่มอื่นๆ หากเริ่มอ่านเตรียมสอบหนังสือของ BARRON’S ถือว่าเป็นหนังสือที่ควรอ่านเล่มแรกๆ เพื่อเรียนรู้แนว ข้อสอบ IELTS

หากใครรู้แนวข้อสอบหรือเบื่อการทำแบบฝึกหัดง่ายๆ แล้ว หนังสือ IELTS ของ Cambridge 1-9 เป็นชุดหนังสือที่จะตอบสนองความต้องการผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีพอ

สมควรและต้องการท้าทาย ความสามารถของตนเองที่ดีมาก เพราะหนังสือชุดนี้เน้นการทำแบบฝึกหัด ซึ่งมีระดับความยากใกล้เคียงกับข้อสอบจริง อีกทั้งมีแบบฝึกหัดการฟังที่มีเฉลยเนื้อหาที่พูดให้ฟังด้วย เพื่อเช็คว่าผู้เตรียมสอบว่าฟังถูกต้องหรือไม่

สำหรับ หนังสือ IELTS เล่มอื่นๆ ที่มีคุณภาพรองลงมาที่ผู้เตรียมสอบ IELTS สามารถซื้อมาอ่านเพื่อฝึกทักษะทั้งสองด้านนี้จนชำนาญ เช่น Collins, Improve Your Skills 4.5-6.0, เตรียมสอบ IELTS เขียนโดย นายสุทิน พูลสวัสดิ์, Cambridge, Action Plan for IELTS เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การฝึกฝนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะให้เกิดการพัฒนาและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในระยะเวลาที่กำหนด การอ่านและทำแบบฝึกหัดในหนังสือนั้นยังไม่พอ เพราะหนังสือเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่เสริมสร้างให้ผู้ สอบ IELTS มีความสามารถและโอกาสได้ผลคะแนนสูงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่อ่านหนังสือ แต่หากต้องการเพิ่มโอกาส ความมั่นใจ และความแน่นอนในการได้คะแนนสูง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอื่นๆ เช่น ฟังเพลง สนทนา จะช่วยเสริมสร้างให้ผู้สอบได้ผลคะแนนตามที่คาดหวังมากยิ่งขึ้นและสามารถทำข้อสอบได้จริงอีกด้วย

เอ้า เพื่อนๆคนไหนอยากฝึกปรือภาษาอังกฤษ เตรียมตะลุย IELTS เที่ยวหน้า เราจะมีคำแนะนำดีๆ ของทั้ง 4 ส่วน reading, listening, speaking, writing มาฝากกันนะจ๊ะ ระหว่างนี้ ดูคลิปฝึกฝนตัวเองได้เลยค้า

 

ขอบคุณบทความดีๆ จาก สถาบันจุฬาติวเตอร์ Chulatutor

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน IELTS Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/ielts-online

Tags

Chulatutor Chulatutor

สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรนานาชาติ นำโดย พี่เปิ้ล ผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์ และทีมติวเตอร์มากความสามารถ

Leave a Reply

Back to top button
Close