Newsข่าวสาร

Melbourne Double Lockdown CBD

ประท้วงอีกแล้ว

Melbourne Double Lockdown CBD

ตำรวจรัฐวิคตอเรียประกาศปิดระบบขนส่งสาธารณะ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2021 ตั้งแต่เวลา 8:00AM – 2:00PM เพื่อป้องกันคนเข้า CBD ไปประท้วงล็อกดาวน์ ในช่วงเวลาดังกล่าวใน CBD จะไม่มีรถแทรม รถไฟ หรือรถบัสเข้า ถนนบางช่วงรถอาจเข้าออกไม่ได้

Victoria Police Chief Commissioner Shane Patton ระบุอีกว่าจะเคลือนกำลังตำรวจจำนวนกว่า 2,000 คนเข้ารับมือผู้ประท้วงในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นปฎิบัติการหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษ

การประท้วงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการประท้วงที่มีความรุนแรง และมีการปะทะกันเป็นเหตุให้ตำรวจจำนวน 6 คนถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาล ผู้ประท้วงจำนวน 236 คนโดนจับและสั่งปรับเป็นเงินคนละ $5,452 จากการฝ่าฝื่นคำสั่งควาบคุมโรคระบาด

#ประท้วง #ม็อบ18กันยา #ม็อบ #เมลเบิร์น #เด็กออส #เด็กออสเมลเบิร์น #ออสเตรเลีย #ล็อกดาวน์ #โรคระบาด#melbourne #victoria #protest #lockdown #lockdowncbd #dekaus

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com
Back to top button
Close