Life Style

WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

  • Spring Clean สังคายนาบ้าน

    Spring Clean เป็นประเพณีที่ทำกันทุกฤดูใบไม้ผลิ หลังจากผ่านหน้าหนาวอันยาวนาน เป็นที่สังเกตได้ว่านอกจากใบไม้ และสีสันของดอกไม้เริ่มออกดอกออกใบแล้ว พระอาทิตย์เองก็เริ่มขึ้นเร็วและตกช้าลง ระยะเวลากลางวันเริ่มยาวขึ้นแล้ว ประเพณีนี้เริ่มจากอดีตกว่า 3,000 ปีให้จินตนาการในสมัยที่ยังใช้แหล่งกำเนิดความร้อนจากพวก ถ่านหิน, น้ำมัน, ไม้ฝืน ทั้งบ้านในช่วงหน้าหนาวก็จะมีเศษผง ขี้เถ้า เมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิก็จะทำความสะอาดครั้งใหญ่กัน ในทางวิทยาศาสตร์แล้วมนุษย์เราในช่วงฤดูหนาวจะขี้เกียจกว่าปกติ ง่วงนอนง่ายกว่า และมีกิจกรรมน้อยกว่าในฤดูอื่นๆ…

    Read More »
  • ช่วงล็อกดาวน์ออสซี่ไม่แปรงฟัน

    ช่วงล็อกดาวน์ไปไหนก็ไม่ได้ กิจกรรมต่างๆที่เพื่อนๆแต่ละคนเคยทำก็คงเปลี่ยนไปมาก หลายคนอาจเครียด และเบื่อการ Work from Home หรือ Study from Home ทำให้สิ่งที่มักทำคู่กันคือ การกินขนมขบเคี้ยวหรือดื่มเครื่องดื่มหวานๆ แต่รู้มั้ย ถึงขนมจะทำให้หายเครียด แต่มันทำให้สุขภาพฟันเสื่อมนะ คนเราคงไม่ต้องการน้ำตาลเยอะมากในขณะที่อยู่ในโหมดล็อกดาวน์กันหรอก HFC Health Insurance…

    Read More »
Back to top button
Close