covid

  • News

    มาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติม MEL 26 มีนาคม 2021

    เริ่มศุกร์นี้หลัง 6:00PM (26 MAR 2021) เป็นต้นไปชาววิคตอเรีย ไม่ต้องใส่หน้ากากในร้านค้าต่างๆ ยกเว้นในรถโดยสารสาธารณะ โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านได้ 100 คน/วัน พบปะที่สาธารณะได้ 200 คน กฎ จาก 4 ตรม/คน…

    Read More »
Back to top button
Close