australiaphoto

  • News

    ถ่ายดาว ล่าช้างใน VICTORIA

    หมด Restriction Stage 3 เมื่อไหร่จะออกไปล่าช้างได้บ้าง ในตอนนี้ก็เลยมาเขียนบทความที่อาจมีประโยชน์ และให้เพื่อนๆ ที่อยากออกไปล่าช้างบ้างให้อ่านเตรียมตัวกันไปก่อนรอ COVID-19 ทุเลาลงหน่อย ถึงอย่างไรก็ตาม Social Distancing ก็ยังมีความสำคัญจนกว่าเราจะมีวัคซีนสร้างภูมิต้านทานไวรัสตัวนี้ หลายๆ คนมีคำถามว่าอยากถ่ายดาวบ้างต้องทำยังไง หลังจากได้มีโอกาสไปล่าช้าง (ทางช้างเผือก) ใน Victoria…

    Read More »