เข้าพรรษา

  • วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ใน เมลเบิร์น

    เชิญร่วมทําบุญ หล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น ทุกๆปีช่วงฤดูฝน พระภิกษุสงฆ์จะอยู่ปฏิบัติธรรมภายในบริเวณที่กําหนด เป็นเวลา ๓ เดือน พระภิกษุสงฆ์ได้ใช้เวลาอยู่กับการทําวัตร สวดมนต์ ทําสมาธิเป็นส่วนมาก จึงเกิดเป็นประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อนําไปจุดบูชาตลอดการปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านทั้งหลายจะได้มีส่วนร่วม จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตลอดพรรษาได้ ทางคณะกรรมการวัดไทย นครเมลเบิร์น…

    Read More »
  • วันอาสาฬหบูชา หล่อเทียนพรรษา ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น

    ขอเชิญชาวไทยในวิคตอเรีย ร่วมงานทำบุญหล่อเทียนพรรษา  เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ. วัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 นี้  

    Read More »
Back to top button
Close