ความเสมอภาคทางเพศ

 • Featured Articles

  ความเสมอภาคทางเพศ

  ความเสมอภาคทางเพศ   บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายในแต่ละสังคมจะถูกหล่อหลอมออกมาตามลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ครอบครัว และยังเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับอายุ ชนชั้น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม สภาพภูมิศาสตร์ของสังคมนั้นๆ อีกด้วย บทบาทและความเป็นหญิงเป็นชายทางสังคมจึงไม่หยุดนิ่ง และเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคสมัยกาลเวลา ทำให้ในบางสังคมแนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นหญิงเป็นชายเปลี่ยนแปลงได้ยากหรือเปลี่ยนแปลงได้น้อยทำให้ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือแม้แต่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย…

  Read More »
 • Featured Articles
  สิทธิมนุษยชน

  สิทธิมนุษยชน ในออสเตรเลีย

  ในประเทศออสเตรเลีย มีเพื่อนๆชาวไทยจำนวนมากมาย ที่ต้องจากประเทศไทย เพื่อมาสร้างครอบครัว หรือหางานทำที่นี่ และก็มีเพื่อนชาวไทยจำนวนไม่น้อย ที่ถูกทารุณกรรม เอารัดเอาเปรียบ จนไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร แต่อย่าลืมนะคะ ว่าความเป็น “คน” นั้นมีกฎหมายคุ้มครอง ยกตัวอย่างเช่น หากโดนสามีทำร้าย คุณได้ความคุ้มครองนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่โดยไม่ถูกกฎหมายก็ตาม สิ่งนี้เรียกว่า สิทธิมนุษยชน ค่ะ

  Read More »
 • Featured Articles
  กฏหมายครอบครัว

  กฏหมายครอบครัว Family Law

  บทความดีๆ จาก Thai Women’s Friendship Centre ในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเกี่ยวกับ Family Law กฎหมายครอบครัว ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับชาวไทยที่มีครอบครัวอยู่ในออสเตรเลีย เมื่อเจอปัญหา นอกจากจะสามารถติดต่อทางมูลนิธิตามลิงค์เพจด้านล่างแล้ว ยังติดต่อศูนย์ช่วยเหลือได้ตามเบอร์โทรศัพท์ในบทความค่ะ

  Read More »
 • Featured Articles
  เปรี้ยว

  เปรี้ยว …คนที่ใครๆ ก็รู้จัก

  เปรี้ยว …คนที่ใครๆ ก็รู้จัก ดิฉันไม่เสพข่าวนานมากแล้ว เพราะไม่อยากรับรู้เหตุการณ์ที่ทำให้สะเทือนอารมณ์ แต่เหตุการณ์ของ เปรี้ยว ยังอุตส่าห์ไล่ตามไปให้อ่านถึงในเฟสบุ๊คส่วนตัว จนทำให้ดิฉันได้รู้ว่าเปรี้ยวคือใคร และโด่งดังเป็นพลุแตกได้อย่างไร เรื่องของเปรี้ยวทำให้ดิฉันกระเทือน จนต้องลุกมาเขียนบทความนี้ เพราะเปรี้ยวเป็นภาพสะท้อนของคนส่วนหนึ่งในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี

  Read More »
Back to top button
Close