Connect with us

News

งานไทยในเมลเบิร์น 2017: Thai Culture & Food Festival

Owen Pairot

Published

on

Thai Culture & Food Festival 2017

ขอเชิญพี่น้องชาวไทยในรัฐวิคตอเรีย ร่วมทำบุญพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่งาน Thai Culture & Food Festival
Sun 5 February at Federation Square

ซึ่งคณะกรรมการผู้จัดงานมีความตั้งใจที่จะจัดให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ … จึงได้จัดขึ้นเป็นงานแบบพระราชพิธีพัดยศ คือ พระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์จะได้นำพัดยศมาร่วมสวดในพิธีครั้งนี้ ถือเป็นงานพระราชพิธีครั้งแรกของเมลเบิร์น และเป็นงานพระราชพิธีที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย

กำหนดการ

เวลา รายการ
9.30 น. ทุกท่านพร้อมเพียงกันด้านหน้าลานพิธี
10.00 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย,
กล่าวคำบูชาพระรัตนตัย และ
กล่าวคำอาราธนาศีล
10.10 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
10.30 น. นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล 5 นาที
10.35 น. พระเทพสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี
ซิดนีย์ แสดงพระธรรมเทศนา (ไทย-อังกฤษ)
10.50 น. ทอดผ้าบังสุกุล ถวายเป็นพระราชกุศล,
พระสงฆ์สมณศักดิ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล,
ให้พรอนุโมทนา
ขอเชิญทุกท่านร่วมตักบาตรอาหารแห้ง
11.15 น. นิมนต์พระสงฆ์รับฉันภัตตาหารเพล (ทางคณะผู้จัดงานจะเป็นผู้เตรียมอาหารเพล)

———————

** พระสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมงานพิธี รวม 17 รูป **

* พระเทพสีลาภรณ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธรังษี ซิดนีย์

* พระราชสีลาภรณ์ ประธานคณะกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

* พระราชธรรมญาณ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิวัดพุทธรังษี ซิดนีย์

* พระโสภณภานาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธโพธิวัน

* พระครูปลัดสมบัติ เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

* พระมหาดอกเตอร์วีรยุทธ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์จีลอง

* พระมหาสงคราม เจ้าอาวาสวัดสังฆรังษี ทัสมาเนีย

* พระครูคัมภีร์ปัญญาวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์

* พระครูโชติธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี

* คณะสงฆ์วัดไทยนครเมลเบิร์น

* คณะสงฆ์วัดโพธิวัน

* คณะสงฆ์วัดธรรมรังษี

————————–

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Featured Articles

บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น 6 MAR 2023

Owen Pairot

Published

on

กงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
จัดให้มีการให้บริการกงสุลสัญจร ณ นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย
ระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2023
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจร ประกอบด้วยการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) การทำบัตรประจำตัวประชาชน และการรับคำร้องนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ที่นครเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.กำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร
1.1 วันจันทร์ที่ 6 – วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2023 (ทุกวัน) เวลา 09.00 – 17.00 น.
2. สถานที่ โรงแรม Punthill Apartment Hotel – Little Bourke (ชั้น 1) เลขที่ 17 Cohen Place, Melbourne, VIC 3000
3. ประเภทบริการกงสุลสัญจร
3.1 การรับคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้บริการรับคำร้องขอมีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่เกิน 180 คน/วัน
3.2 การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ไม่เกิน 60 คน/วัน
3.3 การรับคำร้องนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ให้บริการรับคำร้องเท่านั้น
4. การสำรองนัดหมาย
จองคิวในระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น โดยเลือกสำรองนัดหมายผ่านทางลิงค์ https://bit.ly/3HbJWFZ
4.1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่เกิน 180 คน/วัน) จองคิวในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3HbJWFZ
4.2.บัตรประจำตัวประชาชน (ไม่เกิน 60 คน/วัน) จองคิวในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3HbJWFZ
โปรดจองคิวได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 13.00 น. (เวลาท้องถิ่น ณ นครเมลเบิร์น) จนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด
หลังจากท่านสำรองคิวสำเร็จแล้ว โปรดถ่ายภาพ (แค็ปหน้าจอ) ของการสำรองคิวเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการสำรองคิวโดยนำมาแสดงในวันที่นัดหมายด้วย ทั้งนี้ การสำรองนัดหมายจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับ SMS หรืออีเมล์แจ้งยืนยันการนัดหมายจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (โปรดเช็คในกล่อง inbox หรือ spam หรือ junk mail ของท่านด้วย)
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง และรับทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะผู้ที่ได้สำรองนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น
Continue Reading

News

ถ่ายรูปปรากฎการณ์ธรรมชาติ Melbhenge

Owen Pairot

Published

on

ถ่ายรูปปรากฎการณ์ธรรมชาติ Melbhenge

ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเมลเบิร์นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินตามกริด (grid) ที่ 250 องศาของMelbourne CBD เหมือนกับ Stonehenge เป็นที่มาของชื่อ Melbhebge 

จุดที่ดีที่สุดคือ บนบันได Parliament House

ในปีนี้เพื่อนๆสามารถเฝ้าดูเหตุการณ์นี้ได้สองสามคือ

วันอังคารที่ 2 November 2021 7:56pm
วันพุธที่ 3 November 2021 7:56pm
วันพฤหที่ 4 November 2021 7:56pm

Geek Note:

Golden Hour: 7:21-7:56pm
Sunsets: 7:56pm
Blue Hour: 8:13-8:36pm
Dark Night: 9:59pm

Continue Reading

News

Van Gogh ในรูปแบบมัลติมีเดีย

Owen Pairot

Published

on

Van Gogh ในรูปแบบมัลติมีเดีย

เมลเบิร์นปลดล็อกดาวน์แล้ว DekAus Melbourne ขอแนะนำนิทรรศการมัลติมีเดีย แสดงผลงานของ Vincent Van Gogh ที่ The LUME Melbourne บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 3,000 ตารางเมตร สูง 11 เมตร

งานแสดงนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์ แต่เลื่อนมาเปิดตั้งแต่วันที่ 5 November 2021 ถึง 1 May 2022

การเข้าชมนิทรรศการต้องปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยโควิด19

สถานที่
Melbourne Convention and Exhibition Centre (west end)
5 Convention Centre Pl
South Wharf 3006 

วันเวลา
MON-FRI 10:00AM – 9:00PM
SAT-SUN 9:00AM – 8:00PM

บัตรเข้าชม
$25 – $54
เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เข้าฟรี

จองบัตรได้ที่
ONLINE: Ticketmaster (PH: 1300 553 265)
BOX OFFICE: THE LUME Melbourne box office ใน Melbourne Convention and Exhibition Centre (MCEC)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 DekAus Melbourne