Featured ArticlesNewsชีวิตในที่ทำงานเรื่องควรรู้ เมื่ออยู่เมลเบิร์น

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ ในเรื่อง “การซื้อธุรกิจ”

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ ในเรื่อง “การซื้อธุรกิจ”

FAQs: Purchasing Business In Australia

ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจของออสเตรเลียอยู่ในภาวะผกผัน แต่ก็ยังมีนักธุรกิจไทยหลายท่านที่ประสงค์และกำลังมีการวางแผนที่จะ ซื้อธุรกิจ ในออสเตรเลีย เรา #ทนายเพื่อคนไทย #LawyersForTHAI  จึงขอแนะนำให้ท่านได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และ สอบถามข้อมูลและประวัติความเป็นมาของธุรกิจที่ท่านต้องการลงทุนเสียก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจส่งผลต่ออนาคตของธุรกิจของคุณได้ค่ะ เพราะ ประวัติทางธุรกิจที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ และ ทำให้การเงินของธุรกิจหมุนเวียนคล่องตัวขึ้น อีกทั้งประวัติทางธุรกิจจะช่วยให้ทราบข้อด้อยของธุรกิจนั้นๆ และ เพื่อเป็นการช่วยในการตัดสินใจเบื้องต้นในการลงทุนอีกด้วยค่ะ

คำถามและคำตอบต่อไปนี้ คือ คำถามที่ลูกค้าถามเรามากที่สุด และ มักจะถูกถามบ่อยครั้ง เราจึงอยากจะแบ่งปันข้อมูลต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านค่ะ

 

1. คำถาม : เรามีความจำเป็นที่ต้องใช้ทนายในการซื้อ-ขายไหม?

คำตอบ : คุณมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทนายในการซื้อ-ขายค่ะ เนื่องจาก การซื้อ-ขายนั้น มีเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องด้วยโดยหลักแล้ว 2 ฉบับ คือ สัญญาซื้อ-ขาย (Contract of Sale) และ สัญญาการเช่า (Lease)  นอกจากนี้ การซื้อ-ขาย ยังต้องมีการติดต่อ การต่อรองเรื่องสัญญา การกำหนดข้อความพิเศษที่นอกเหนือในสัญญา การติดต่อกับทางเทศบาล (Council)ในเรื่องการโอนสิทธิ์ในการประกอบการในสถานที่ดังกล่าว (Permit used Certificate) และ การคำนวณค่าใช้จ่าย (Statement of Adjustment) ก่อนวันชำระหนี้(Settlement Date)

2. คำถาม : ผู้ซื้อ และ ผู้ขายสามารถใช้ทนายคนเดียวกันได้หรือไม่

คำตอบ : ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย “ไม่ควร” ใช้ทนายคนเดียวกัน เพราะจะกลายเป็น  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ Conflicts of Interest ในเรื่อง ศีลธรรมทางกฎหมาย ค่ะ เพราะเหตุนี้ เราจึงไม่แนะนำให้ผู้ซื้อและผู้ขายใช้ทนายคนเดียวกัน อย่างไรเสียหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องถึงขั้นฟ้องร้อง ผู้ซื้อและผู้ขายก็จำเป็นต้องมีทนายของตนเองค่ะ

3. คำถาม : วีซ่านักเรียน สามารถทำธุรกิจได้หรือไม่?

คำตอบ : ในเรื่องนี้คุณต้องปรึกษา Migration Agent นะคะ ให้ช่วยอ่านจดหมายตอบรับให้คุณ หรือที่เรียกว่า Grant notification letter ค่ะ เพราะในจดหมายจะบอกได้ว่าคุณสามารถทำธุรกรรมใดได้บ้างในประเทศออสเตรเลียค่ะ เช่น การทำงาน การเรียน หรือ การอนุญาตให้ต่อวีซ่า เป็นต้น ซึ่งในความเป็นจริงโดยทั่วไปแล้ว วีซ่านักเรียนไม่ได้ถูกกำหนดอย่างชัดเจนว่าทำธุรกิจได้หรือไม่ได้ แต่วีซ่านักเรียนได้กำหนดให้สามารถทำงานได้ไม่เกินอาทิตย์ละ 20 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ

การซื้อธุรกิจ

4. คำถาม : ในการทำธุรกิจนั้น คุณควรจัดตั้งเป็นบริษัท (Company) หรือ แค่จดทะเบียนชื่อธุรกิจ (Business Name Registration)เท่านั้น

คำตอบ : สำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจเป็นครั้งแรก และ มีทุนทรัพย์ในการลงทุนที่ค่อนข้างจำกัดนั้น ควรเริ่มจากการจดทะเบียน ABN และ จดทะเบียนชื่อธุรกิจ (Business Name Registration) ก่อนค่ะ เพราะใช้ทุนทรัพย์น้อยกว่าการจดทะเบียนบริษัท แต่ การจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ความคุ้มครองและความมั่นคงในธุรกิจมากกว่า เรา ทนายเพื่อคนไทย ได้เคยเขียนบทความการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของการจดทะเบียนบริษัท (Company registration) และ การจดทะเบียนชื่อธุรกิจ (Business Name Registration) ไว้แล้วค่ะ โดยใช้ชื่อบทความว่า ทำธุรกิจในออสเตรเลียจะจดทะเบียนอย่างไรดี

 

5. คำถาม : ส่วนมากแล้ว เจ้าของตึก (Landlord) ต้องการเอกสารใดไปพิจารณา การอนุญาตให้เช่า

คำตอบ : ในการเช่าตึกนั้น เป็นที่แน่นอนว่า เจ้าของตึก (Landlord) นั้นจะมีสิทธิ์ขอการเอกสารทางด้านการเงินและเอกสารที่แสดงตนทางกฎหมายของผู้เช่า ไปพิจารณาเรื่องสัญญาการเช่า ว่าจะอนุญาตให้ผู้ซื้อเช่าอาคารหรือไม่ค่ะ ทั้งนี้เอกสารส่วนใหญ่ที่ใช้ในการพิจารณาคือ เอกสารทางการเงิน เช่น จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) และ สินทรัพย์&หนี้สินของผู้เช่า (Asset & Liabilities) เป็นต้นค่ะ ส่วนเอกสารที่แสดงตนทางกฎหมายนั้นคือ หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ วีซ่า บัตรประกันสุขภาพ เป็นต้น

6. คำถาม : เราควรขอสัญญาเช่าตึกฉบับใหม่ หรือ โอนสัญญาเช่าจากเจ้าของเดิม

คำตอบ : ในเรื่องสัญญาเช่าตึกนั้น ผู้เช่าควรพิจารณาจาก ส่วนสำคัญในการเช่าหลักๆ ดังนี้ ระยะเวลาการเช่า (Term of Lease) ค่าเช่า (Rental) ข้อกำหนดพิเศษที่นอกเหนือจากสัญญาเช่าหลัก (Revision) และ ค่ามัดจำสัญญาเช่า (Security Deposit or Bond) สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าคุณควรขอสัญญาใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายบางส่วน หรือ ควรทำการโอนสัญญาเช่าเดิม ถ้าสัญญาเดิมนั้นเหมาะสมอยู่แล้วค่ะ

 

เราหวังว่าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ การซื้อธุรกิจ จะช่วยตอบคำถามในใจของท่านได้นะคะ ขอให้ทุกๆท่านโชคดีในการทำธุรกิจค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก #ทนายเพื่อคนไทย #LawyersForTHAI ถ้าท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ที่:

Lawyers for Thai ทนายไทย เมลเบิร์ ทนาย Melbourne
LAWYERS FOR THAI
ปรึกษาปัญหาด้านธุรกิจในภาษาที่คุณคุ้นเคย
Address: Level 18 1801/8 Sutherland Street, Melbourne, VIC 3000

Lawyers For Thai

สำนักงาน "ทนายเพื่อคนไทย" มีทีมงานทนายความและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ เรายินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งส่วนบุคคลและด้านธุรกิจ

Leave a Reply

Back to top button
Close