News

ผ้าอนามัย Free ในเมลเบิร์น

Period Poverty มีเงินไม่พอซื้อผ้าอนามัย

Period Poverty มีเงินม่พอซื้อผ้าอนามัย

ในขณะที่ประเทศนึงเพิ่งออกกฎหมายให้ผ้าอนามัยชนิดสอดเป็นเครื่องสำอาง​(ไม่ได้ขึ้นภาษี) แต่เมลเบิร์นได้เริ่มทำโครงการแจกผ้าอนามัยฟรี จากปัญหาการขาดแคลนผ้าอนามัยของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทั้งจากรายได้ ความพิการ หรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (Peirod Poverty)

ปัญหานี้ส่งผลในชีวิตประจำวันของผู้มีประจำเดือน เช่นปัญหาสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต ที่จะมีผลต่อการงาน การเรียน การเข้าสังคม หรือการออกกำลังกายเป็นต้น

โครงการนี้เป็นโครงการนำร่อง 12 เดือนภายใต้การสงเสริ่มความเท่าเทียมในสังคมเริ่มตั้งแต่ 10 September 2021 โดย City of Melbourne จะแจกจ่ายผ้าอนามัย Libra Ultra Thin Regular Pads with Wings และ Libra Regular Tampons ด้วยเครื่องจ่ายเหมือนตู้หยอดน้ำที่

  • Library at the Dock
  • City Library
  • Carlton Baths
  • Melbourne Town Hall Collins Street Public Toilets
  • North Melbourne Community Center
  • Kathleen Syme Community Center

#saveผ้าอนามัย #แจกฟรีไม่ได้รึไง #ภาษีผ้าอนามัย #FreePeriods #PeriodPoverty #แจกผ้าอนามัย #ผ้าอนามัยเมลเบิร์น #victoria #melbourne #dekaus #เด็กออส #เมลเบิร์น #ความเท่าเทียม 

Tags

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com
Back to top button
Close