Featured Articlesชีวิตในที่ทำงานเรื่องควรรู้ เมื่ออยู่เมลเบิร์น

ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ ในเมลเบิร์น (Calculating your costs before starting business in Melbourne) 

ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ ในเมลเบิร์น

Calculating your costs

before starting business in Melbourne

สวัสดีค่ะ ห่างหายกันไปนานเลยค่ะ ในช่วง End of Financial year 2017-2018 วันนี้ #ทนายเพื่อคนไทย  #LawyerForThai มีบทความดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะ บทความครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การคำนวณ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ ในเมลเบิร์น ค่ะ (Calculating your costs before starting business in Melbourne)

มีหลายๆท่านสนใจในการลงทุนทำธุรกิจในเมลเบิร์น แต่ในบางครั้ง ความต้องการและความตั้งใจที่มีสูงเกินไป ก็ทำให้มองไม่เห็นความเป็นจริงในบางจุด โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีเพียงแค่ การชำระเงินในการซื้อธุรกิจเท่านั้นค่ะ อย่างเช่น ราคาค่าเช่าตึก ซึ่ง เป็นราคาตายตัว เป็นราคาที่มีอัตราการต่อรองต่ำมากค่ะ เพราะจะต้องขึ้นอยู่กับ ราคาค่าเช่า และ ราคาตลาด ซึ่งเป็นผลกระทบหลักในการทำให้ราคาค่าเช่าขึ้นลงค่ะ นอกจากเรื่องราคาค่าเช่าที่ทุกท่านควรคำนึงแล้ว ยังจะมี เรื่องภาษีที่ดิน Council Rate, Water Rate และ ค่าประกันตึก ที่เจ้าของตึก หรือ Landlord ยังสามารถผลักภาระให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เช่าได้ และ ยังมี ค่าใช้จ่ายในการโอนใบอนุญาตต่างๆอีกด้วยนะคะ

ฉะนั้นแล้ว ก่อนที่คุณจะตกลงทำสัญญาเช่า หรือ ทำธุรกิจ คุณควรจะคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ทราบว่า แท้จริงแล้วคุณจะสามารถทำกำไร หรือ ควรจะเพิ่มยอดขายในจุดใดบ้าง เราจึงได้เขียนหัวข้อค่าใช้จ่ายที่จะช่วยคุณในการคำนวณรายจ่ายเบื้องต้น เพื่อเปิดรับรายรับที่จะเข้ามาในอนาคตค่ะ

  1. ค่าใช้จ่ายในการซื้อธุรกิจ
  2. ค่าเช่าตึก
  3. ค่าภาษีที่ดิน
  4. ค่าCouncil Rate
  5. ค่าWater Rate
  6. ค่าประกันตึก
  7. ค่าประกันธุรกิจ
  8. ค่าใช้จ่ายในการโอนใบอนุญาตต่างๆ
  9. ค่าปรึกษาทางด้านธุรกิจ
  10. ค่าการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท และ ธุรกิจ

นักธุรกิจที่ดี ควรจะมีการคำนวณค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเหล่านี้ เพราะจะช่วยให้คุณได้รู้จักธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง และ ยังช่วยในการตัดสินใจด้วยนะคะว่า คุณควรจะซื้อธุรกิจ หรือ เช่าตึก ณ ที่นั้น หรือไม่ และ ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วที่จะซื้อธุรกิจ การคำนวณเบื้องต้นนี้จะช่วยให้คุณหาจุดที่จะทำกำไรเพิ่มยอดขายได้อีกด้วยค่ะ

ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจ

เรื่องการซื้อ-ขายธุรกิจนั้น ยังมีหลายๆจุดที่น่าสนใจเป็นที่ซัก-ถามกัน และ ถ้าคุณต้องการคำปรึกษาในการลงทุน ทำสัญญา ซื้อ-ขายธุรกิจ หรือ สัญญาเช่าต่างๆ คุณสามารถติดต่อเราได้นะคะ

หากคุณพำนักอยู่ในออสเตรเลีย คุณสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่

โทร: 03 9670 2872 หรือ 03 9670 2122
อีเมล์: lawyersforthai@wantrup.com.au

หากคุณพำนักอยู่นอกออสเตรเลีย
คุณสามารถอีเมล์ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่: lawyersforthai@wantrup.com.au ค่ะ

Lawyers for Thai ทนายไทย เมลเบิร์ ทนาย Melbourne
LAWYERS FOR THAI
ปรึกษาปัญหาด้านธุรกิจในภาษาที่คุณคุ้นเคย
Address: Level 18 1801/8 Sutherland Street, Melbourne, VIC 3000

 

 

Tags

Lawyers For Thai

สำนักงาน "ทนายเพื่อคนไทย" มีทีมงานทนายความและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ เรายินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งส่วนบุคคลและด้านธุรกิจ

Leave a Reply

Back to top button
Close