Featured Articlesเรื่องควรรู้ เมื่ออยู่เมลเบิร์น

สิทธิ ควรรู้ก่อน แต่งงาน ที่ออสเตรเลีย

​สิทธิ และกฎหมาย ที่ควรรู้ก่อน แต่งงาน ที่ออสเตรเลีย

….”ชีวิตสมรส “เป็นสิ่งหนึ่งที่ชายหญิงปรารถนา แต่การใช้ชีวิตครองคู่กันนั้น ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การจัดพิธี แต่งงาน พร้อมกับ การจดทะเบียนสมรส เท่านั้น….

เพราะ ในออสเตรเลีย กฎหมายได้ให้สิทธิกับคู่ชีวิต ที่ใช้ชีวิตร่วมกันในลักษณะ De Facto Relationship  ด้วยค่ะ  และเนื่องด้วยความแตกต่างในลักษณะการใช้ชีวิตคู่นั้นๆ กฎหมายได้ให้สิทธิแก่ทั้งสองฝ่าย ในการทำ “สัญญา” เพื่อคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของทั้งสองฝ่าย ทั้งก่อนการใช้ชีวิตคู่ ระหว่างการใช้ชีวิตคู่ และ เมื่อสิ้นสุดการใช้ชีวิตคู่ค่ะ

ทั้งนี้ ทนายเพื่อคนไทย (LawyersForThai) จึงอยากแนะนำ สัญญาการเงิน หรือ Financial Agreement เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคู่ชีวิตของทุกท่าน และ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และ ความมั่นคงให้ท่านด้วยค่ะ ปกติแล้วการทำสัญญาระหว่างคู่ชีวิต จะแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ดังนี้ค่ะ

 1. สัญญาก่อนการใช้ชีวิตคู่
 2. สัญญาระหว่างการใช้ชีวิตคู่
 3. สัญญาเมื่อมีการแยกกันอยู่ของการใช้ชีวิตคู่
 4. สัญญาเมื่อสิ้นสุดการใช้ชีวิตคู่

โดยสัญญานี้ บุคคลทั่วไปจะรู้จักในนามของ Prenuptial Agreements แต่ในทางกฎหมายเราเรียกสัญญานี้ ว่า สัญญาการเงินระหว่างคู่สมรส หรือ Financial Agreement ค่ะ

wedding
source: pxhere

สัญญาการเงินระหว่างคู่สมรส หรือ Financial Agreement 

สัญญา Financial Agreement นี้ คือสัญญาที่ตกลงกันระหว่างคู่ชีวิตทั้งสองฝ่าย ที่ได้มีการตกลงในการใช้ชีวิตร่วมกัน ในสัญญาจะมีการแจกแจงทรัพย์สินและหนี้สิน ต่างๆ ของแต่ละฝ่าย ทั้งสินทรัพย์ส่วนตัว และ สินทรัพย์ที่หาได้  และ ในสัญญายังมีการกล่าวถึงการแจกแจงรายรับรายจ่ายและการดำเนินการของทรัพย์สิน การแบ่งสัดส่วนหรือการจัดการค่าเลี้ยงชีพของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ ในสัญญายังมีการกล่าวถึง การแจกแจงทรัพย์สินและหนี้สิน และการจ่ายค่าเลี้ยงดูหรือค่าเลี้ยงชีพ เมื่อการสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ได้สิ้นสุดลงอีกด้วยค่ะ

wedding

ประเภทของสัญญาการเงินระหว่างคู่สมรส หรือ Financial Agreement นั้น สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ชีวิตคู่ อันได้แก่

 1. ในกรณีที่คุณ กำลังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน (เรียกว่า Cohabitation Agreement; FAMILY LAW ACT 1975 – SECT 90UC)
 2. ในกรณีที่คุณ มีความประสงค์หรือตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน (เรียกว่า Cohabitation Agreement; FAMILY LAW ACT 1975 – SECT 90UB)
 3. ในกรณีที่คุณ มีความประสงค์หรือตั้งใจจะแต่งงานกัน (เรียกว่า Pre Nuptial Agreement; FAMILY LAW ACT 1975 – SECT 90B)
 4. ในกรณีที่คุณ แต่งงานแล้ว (เรียกว่า Post Nuptial Agreement; FAMILY LAW ACT – SECT 90C)
 5. ในกรณีที่คุณ แยกกันอยู่หลังจากได้ใช้ชีวิตคู่แบบ De Facto relationship (เรียกว่า Separation Agreement; FAMILY LAW ACT 1975 – SECT 90UD)
 6. ในกรณีที่คุณ แยกกันอยู่หลังจากได้ใช้ชีวิตคู่แบบคู่สมรส (Marital relationship) (เรียกว่า Separation Agreement; FAMILY LAW ACT 1975 – SECT 90C)
 7. ในกรณีที่คุณ หย่าร้าง (Divorce) (เรียกว่า Divorce Agreement; FAMILY LAW ACT 1975 – SECT 90D)
source: pxhere

สัญญาการเงินระหว่างคู่สมรส หรือ Financial Agreement นั้น เมื่อคู่ชีวิตตกลงทำสัญญา ทั้งสองฝ่ายจะต้องปรึกษานักกฎหมายเพื่อช่วยในการร่างสัญญา และ ให้คำแนะนำที่ถูกต้องนะคะ ทั้งนี้เอกสารสัญญาที่ทำขึ้นจึงควรจะทำขึ้นโดยนักกฎหมาย เท่านั้น และ ข้อสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ สัญญาการเงินระหว่างคู่สมรส หรือ Financial Agreement นั้น ไม่สามารถมีการปรับปรุงหรือแก้ไขหลังจากที่มีการทำสัญญาและเมื่อมีการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรของทั้งสองฝ่ายแล้ว ถ้าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ แก้ไขสัญญาดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายจะต้องทำการยกเลิกสัญญานั้นๆ และ ทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาค่ะ

เรา #ทนายเพื่อคนไทย #LawyersForThai หวังว่า บทความเรื่อง “สิทธิที่คุณควรรู้ก่อนแต่งงานที่ออสเตรเลีย” คงจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่กำลังจะใช้ชีวิตคู่ไม่มากก็น้อยนะคะ เราขอให้คู่ชีวิตทุกคู่ มีความสุข สมหวัง และ ขอแสดงความยินดีกับคู่ชีวิตใหม่ทุกๆคู่  ขอให้ทุกๆท่านมีความสุขค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจาก  #ทนายเพื่อคนไทย #LawyersForThai สวัสดีค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำสัญญาการเงินระหว่างคู่สมรส หรือ Financial Agreement ได้ที่ +61 3 9670 2122 หรือ +61 3 9670 2872 ทนายเพื่อคนไทยยินดีให้บริการค่ะ​

LAWYERS FOR THAI 
ปรึกษาปัญหาด้านธุรกิจในภาษาที่คุณคุ้นเคย
Tel:+613 9670 2122, +61 3 9670 2872
Email:lawyersforthai@wantrup.com.au
Address: Level 18 1801/8 Sutherland Street, Melbourne, VIC 3000
Facebook:https://www.facebook.com/LawyersForTHAI/
Website:http://www.lawyersforthai.com

Tweet: LayersFor_Thai
Linked in: abigail-nota
>>ดูโปรโมชั่น จด ABN เพียง $680 ได้ที่นี่<<

Tags

Lawyers For Thai

สำนักงาน "ทนายเพื่อคนไทย" มีทีมงานทนายความและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจ เรายินดีให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายทั้งส่วนบุคคลและด้านธุรกิจ

Leave a Reply

Back to top button
Close