Advertiser

  • HUAWEI โดนแบน

    HUAWEI โดนแบน จากสหรัฐและออสเตรเลีย!!!

    HUAWEI โดนแบน จาก Google และจะมีผลกระทบกับผู้ใช้ HUAWEI ในออสเตรเลียหรือไม่ ??? เป็นที่ฮือฮา จากกระแสข่าวว่า บริษัทยักษ์ใหญ่จากเมืองปักกิ่ง HUAWEI โดนแบน จาก Google เพื่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ HUAWEI บริษัทด้านโทรคมนมคมของจีนและ ZTE…

    Read More »
Back to top button
Close