About Us

ถึงแม้ว่าในทุกๆปี จะมีพี่น้องชาวไทยเดินทางเข้ามาเมลเบิร์นมากขึ้นเรื่อยๆ แต่พวกเรามักอยู่กันแบบกระจัดกระจาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราไม่มีศูนย์รวมข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ที่ดี และสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมลเบิร์นโดยเฉพาะ

จากความอัดอั้นตันใจนี้ พวกเราจึงได้ตั้ง DekAus ขึ้นมา ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่ง และจะทุ่มเทแรงการ และแรงใจเพื่อทำให้สถานที่แห่งนี้ เป็นศาลาประชาคมของคนไทยไกลบ้านทุกคน และให้เป็นที่ๆทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งหางาน หาบ้าน แนะนำที่กิน ที่เที่ยว หรือแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ให้เพื่อนๆ คนไทย ทั้งที่กำลังจะมา และที่พำนักอาศัยอยู่ในเมลเบิร์น

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า DekAus จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวไทยในเมลเบิร์น ให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองบนโลกออนไลน์แห่งนี้

ด้วยรัก
จาก เด็กออส

Back to top button
Close