เที่ยวไปในเมลเบิร์นเรื่องควรรู้ เมื่ออยู่เมลเบิร์น

เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง – เตรียมตัวไปออสเตรเลีย

เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง - เตรียมตัวไปออสเตรเลีย shopping billsหลายคนคงมีคำถามช่วง เตรียมตัวไปออสเตรเลีย ว่า เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง หรือห้ามเอาอะไรเข้า เอาไปได้เท่าไหร่ และต้องสำแดงหรือไม่ เพราะว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เข้มงวดกับการนำเข้าอาหารมากประเทศหนึ่งเลยทีเดียว ดังนั้นการเตรียมตัวเดินทางมาที่นี่จะต้องทราบว่าไม่ควรเอาอะไรไป หรือว่าหากเอาเข้ามานั้นจะต้องทำอย่างไรเมื่อผ่านศุลกากรที่นี่

เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง

การกีดกัน หรือกักกันการนำเข้าพืช สัตว์ หรือสินค้าที่มีส่วนผสมของคน สัตว์ และพืช รวมไปถึงอาหารนี้มีเพื่อป้องกันโรค หรืออันตรายที่อาจเกิดกับประชากรออสเตรเลีย หรือ กสิกรรมการทำเรือกสวนไร่นา รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ อันดับแรกให้คิดว่าไม่ควรเอาอะไรที่ไม่จำเป็นเข้าออสเตรเลียเลย แต่ของกินของใช้บางประเภทมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต หรือท่องเที่ยว ดังนั้นผู้เดินทางควรทราบว่าเอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง โดยเฉพาะพวก อาหาร อาหารเด็ก ยารักษาโรค อุปกรณ์การแพทย์ เหล้า หรือบุหรี่ รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างบัตรขาเข้า ผู้โดยสารควรกรอกตามจริงทุกประการ

เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง เตรียมตัวไปออสเตรเลีย from Australian Government: Department of Immigration and Border Protection - Passenger Card

อาหาร

อาหารทุกชนิดไม่สามารถเอาเข้าประเทศได้ แต่มีข้อยกเว้นสำหรับอาหารบางประเภท ตัวอย่างอาหารที่อาจเข้าได้แต่ต้องสำแดง (Declare) มีดังนี้ (ทั้งนี้รายการนี้อาจไม่ครบถ้วนโปรดหาข้อมูลเพิ่มเติมหากไม่มี) แต่ควรตรวจสอบที่นี่ก่อน  Department of Agriculture and Water Resources

 • อาหารและของขบเคี้ยวของสายการบินอาหารและส่วนประกอบที่จดัเตรียมข้ึนเพื่อการพาณิชย์ปรุงสุกหรือสดผักและผลไม้แห้ง
 • บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และข้าว
 • อาหารกล่อง
 • สมุนไพร และเครื่องเทศ
 • ยาสมุนไพร และยาแผนโบราณ ส่ิงที่ใช้รักษาโรคยาบำรุง และชาสมนุไพร
 • อาหารว่างหรับขบเคี้ยว
 • น้ำผึ้ง และผลิตภณัฑจ์ากผึ้งชนิดอื่นๆ
 • ไข่แบบเต็มใบ อบแห้ง หรือผง และผลิตภัณฑ์จากไข่ เช่น มายองเนส
 • ผลิตภัณฑ์จากไข่รวมถึงเส้นก๋วยเตี๋ยว และพาสต้าที่ไม่ได้ผลิตข้ึนเพื่อการพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และอาหารทะเล

 • เน้ือสัตว์ ทั้ง แบบสด แห้ง แช่แข็ง ปรุงสุก รมควัน หมักเกลือ หรือหมักดอง – จากสัตว์ ทุกประเภท
 • ไส้กรอก ซาลามี่ และเน้ือสไลด์
 • ผลิตภัณฑ์จากปลา และอาหารทะเลอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์จากพืช ต้นไม้ เมล็ดพันธ์

 • ธัญพืชอาหารเช้า เมล็ดข้าวโพดคั่ว ถั่วดิบ ลูกสน เมล็ดพืชท่ีเป็นอาหารนก เมล็ดพันธุ์ และของประดับรวมถึงเมล็ดพืช
 • ผลไม้ และผักแบบสดและแบบแช่แข็งทั้งหมด
 • ต้นไม้สดรวมทั้งกิ่งตอน
 • ชาท่ีมีเมล็ด เปลือกผลไม้ (ตัวอย่างเช่น เปลือกผลไม้ตระกูล ส้ม และแอปเปิ้ ล) และชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับพืช ส่วนของผลไม้
 • เครื่องหอม และช่อดอกไม้สดหรือแห้ง
 • ใบไม้แห้ง
 • งานฝีมือ – รวมถึงพวงดอกไม้และของตกแต่งคริสมาสต์ -ที่มีส่วนประกอบเป็นเมล็ดพืช ถั่วดิบ ข้าวโพด ลูกสน เถาองุ่น เปลือกไม้ ตะไคร่น้ำ ฟาง หรือวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับพืช
 • สิ่งของที่ทำมาจากไม้

อาหารเด็ก

อาหารเด็กสามารถนำเข้ามาเองได้และต้องสำแดง (Declare) เพื่อการบริโภคเป็นการส่วนตัวเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถนำเข้ามาได้ไม่เกิน 5กิโลกรัม หรือ ไม่เกิน 5 ลิตร ผลิตภัณฑ์อาหารเด็กจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปจากโรงงาน และปิดไว้มิดชิด และไม่ได้ผ่านการเปิดมาก่อนนำเข้าประเทศ แต่สามารถเปิดเพื่อใช้บริโภคได้เพียง 1 กล่อง/กระป๋อง/ถุง เท่านั้น

ยาและอุปกรณ์การแพทย์

เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง - เตรียมตัวไปออสเตรเลีย chinese medicineประเทศออสเตรเลียอนุญาติให้นำยา และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้สำหรับผู้เดินทางหรือผู้ญาติใกล้ชิดโดยจะต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้:

 1. ตรวจสอบดูว่ายาที่จะเอาเข้ามาจำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาติหรือไม่ที่ Office of Drug Control website หากพบว่ามีอยู่ในรายชื่อจะต้องทำ Inbound Travellers Permit ติดต่อได้ที่ DCS@health.gov.au
 2. ไม่ควรนำยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ทุกชนิดสำหรับคนอื่นยกเว้นสำหรับตัวท่านเองเท่านั้น
 3. ควรนำใบสั่งยาจากหมอที่มีข้อมูลตัวยา ขนาด และ จำนวนที่นำเข้ามา
 4. เก็บกล่อง หรือฉลากยาไว้เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
 5. ต้องไม่นำยาเข้ามาสำหรับใช้เกินกว่า 3 เดือน
 6. สำหรับยาที่จะต้องสำแดง (Declared) ตอนเข้าประเทศเช่นยาจำพวก steroids ยาแก้ปวดอย่างแรง หรือยาที่มีส่วนผสมของ cannabis สามารถตรวจสอบได้ที่ Department of Immigration and Border Protection website
 7. ตัวยาที่มีส่วนผสม หรือมีต้นกำเนิดจากสัตว์หรือคน เช่นยาพวก Growth Hormone ยาจำพวกนี้จะต้องมีใบอนุญาตินำเข้าพิเศษ ส่วนตัวยาพวก insulin ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตินำเข้าพิเศษหากนำเข้ามาใช้เป็นการส่วนตัว
 8. หากนำสมุนไพร หรือยาแผนโบราณเข้าออสเตรเลีย ควรเก็บฉลากยาหรืออะไรก็ตามที่สามารถช่วยให้ The Australian Border Force สามารถตรวจสอบ หรือยืนยันได้ว่าเป็นสมุนไพร หรือยาประเภทใด เพื่อที่จะตรวจสอบได้ว่าเป็นสะสารต้องห้ามหรือเปล่า เช่น ยาลดความอ้วนที่มีส่วนผสมของ กระบองเพชร Hoodia
 9. ยาที่มีเซลสิ่งมีชีวิต หรือนื้อเยื่อ จะต้องสำแดงเพื่อกักกัน (Quarantine) สามารถศึกษาเพิ่มได้ที่ Department of Agriculture and Water Resources website

เตรียมตัวไปออสเตรเลีย และจะนำ เหล้าและบุหรี่มาด้วย

เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง - เตรียมตัวไปออสเตรเลีย shopping mallเหล้าสามารถนำเข้ามาได้ไม่เกินคนละ 2.25 ลิตร และผู้นำเข้าจะต้องอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หากเดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิและมีแผนที่จะซื้อเหล้ามาจาก King Power Duty Free ผู้โดยสารควรจะต้องเผื่อเวลาในการนำสินค้าที่ซื้อผ่านเข้าประตูเครื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพราะการเดินทางมาประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศไม่กี่ประเทศที่จะต้องตรวจของเหลวสองครั้ง ซึ่งในครั้งที่สองเป็นการตรวจก่อนเข้าประตูขึ้นเครื่องโดยการค้นกระเป๋า และสัมภาระที่ถือมา

บุหรี่สามารถนำเข้ามาได้ด้วยตัวเองไม่เกิน 50มวน หรือไม่เกิน 50 กรัม และผู้เดินทางมาออสเตรเลียจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เช่นกัน หากนำเข้ามาเกินกว่า Duty Free กำหนดข้างต้นจะต้องชำระภาษีสินค้าทั้งหมด ไม่เฉพาะในส่วนที่เกินเท่านั้น

บุหรี่ไฟฟ้า e-Cig หรือ Electronic Cigarettes

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอะไรที่ยุ่งยากมาเพราะว่า nicotine ถือว่าเป็น ‘Schedule 7 – Dangerous Poison’ under the Commonwealth ‘Poisons Standard’ ในแต่ละรัฐจะมีข้อบังคับที่แตกต่างกันไป ในการนำเข้า หรือใช้ในที่สาธารณะ ผมแนะนำว่าควรศึกษา link ด้านล่างให้ดีนะครับ

New South Wales และ Victoria การนำ Electronic Cigarette เข้ามาแบบปกติไม่ได้ หากโดนตรวจต้องมี prescription และไม่ควรนำเข้ามาใช้ในปริมาณที่เกินกว่า 3 เดือน และควรมี Medical Certificate ติดตัวไว้หากมีการตรวจ

ที่ Victoria กฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรีในที่สาฐารณะถูกจำกัดมากขึ้นเริ่มตั้งแต่  1 August 2017 เป็นต้นไป ตัวอย่างเช่น บุหรี่ไม่สามารถสูบได้ในบริเวณร้านอาหาร แม้แต่เป็นพื้นที่เปิด หรือบริเวณใกล้เคียง ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

หากเดินทางมาออสเตรเลียโดยเครื่องบิน ตัวเครื่อง electronic cigarette จะต้อง carry on board และไม่สามารถใช้บนเครื่องบินได้

คำแนะนำสำหรับ เด็กออสเพื่อ เตรียมตัวไปออสเตรเลีย ว่า เอาอะไรเข้าออสเตรเลียได้บ้าง

ผมเดินทางเข้าออสเตรเลียจะนำอาหารทะเลแห้งมาบ่อย ผมเองก็ declare ทุกครั้ง ระหว่างรอกระเป๋าจะมีเจ้าหน้าที่เดินขอดูบัตรขาเข้า เค้าจะถามว่าเอาอะไรที่เป็นอาหารทะเลเข้ามา เลยบอกไปตามจริงว่า เป็นปลาหมีกแห้งกับหอยเชลล์แห้ง หลังจากได้กระเป๋าถึงทางออก เค้าก็ให้ผ่านออกมาทุกครั้ง เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวให้ declare ตามจริง ถึงแม้จะโดนตรวจแล้วผ่านได้ก็ยังจะดีกว่าโดนสุ่มตรวจแล้วมีปัญหาทีหลัง

โดย opairot

ช้อมูลจาก

Department of Health Therapeutic Goods Administration – Entering Australia

https://www.tga.gov.au/entering-australia

Department of Immigration and Border Protection – Importing prohibited and restricted goods

http://www.border.gov.au/Busi/cargo-support-trade-and-goods/importing-goods/prohibited-and-restricted

Department of Immigration and Border Protection – Duty free concessions

https://www.border.gov.au/Trav/Ente/Duty-Free-concessions

Department of Agriculture and Water Resources

http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/arriving-english-factsheet.pdf

http://www.agriculture.gov.au/travelling/bringing-mailing-goods

Office of Drug Control website

https://www.odc.gov.au/travellers

Electronic Cigarettes Resources

http://www.legislation.nsw.gov.au/inforce/59740cf7-67c1-42cd-b129-e4d76a127716/2008-392.pdf

http://www.health.nsw.gov.au/tobacco/Factsheets/e-cigs-are-they-legal.pdf

http://www.theaustralian.com.au/business/aviation/taking-an-ecigarette-on-a-plane-it-must-be-in-your-pocket-or-carryon/news-story/34d774ed913837148ac9bfc452c32c68

http://www.theage.com.au/victoria/cigarette-bans-and-laws-to-apply-to-vaping-20160520-gp02cl.html

https://www.tga.gov.au/community-qa/electronic-cigarettes

http://www.quit.org.au/resource-centre/policy-advocacy/policy/e-cigarettes1

https://www2.health.vic.gov.au/public-health/tobacco-reform/smoke-free-areas

Tags

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com

Leave a Reply

Back to top button
Close