ชีวิตในเมลเบิร์นเรื่องควรรู้ เมื่ออยู่เมลเบิร์น

ทำใบขับขี่ Melbourne – Victoria

ทำใบขับขี่ Melbourne เด็กออส side mirror

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 29 October 2019 ที่มีผลกระทบกับผู้ถือใบขับขี่จากไทย คือเพื่อนๆจะไม่สามารถใชใบขับขี่ไทยได้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 May 2020 เว้นแต่ว่าเพื่อนๆ มาถึงออสเตรเลียหลังวันที่ 29 October 2019 นั้นเพื่อนๆจะมีเวลา 6 เดือนในการทำใบขับขี่ของรัฐ Victoria ทั้งนี้กฎนี้ก็รวมไปถีงเพื่อนๆที่ย้ายมาจากรัฐอื่นด้วยเช่นกัน

Update สถานการณ์ COVID-19 กฎใหม่นี้ได้ถูกขยายเวลาบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าวิกฤไวรัสนี้จบลง

(ปกติหากใช้ใบขับขี่รถยนต์บุคคลธรรมดาจากไทย (ที่มีภาษาอังกฤษ) จะสามาถเอามาใช้ขับขี่รถยนต์ในออสเตรเลียได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำใบขับขี่ที่นี่อีก)

คำถามตามาคือ ถ้ามีใบขับขี่สากลละจะใช้ได้หรือไม่

เพื่อนๆที่มีใบขับขี่สากลอยู่แล้ว สามารถใช้ใบขับขี่สากลได้ใน Victoria โดยจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วย:

 • ในขับขี่ไทย
 • จะต้องเป็นใบขับขี่เดียวกับที่มาจากประเทศเดียวกัน
 • ตรงตาม United Nations Convention for International Driving Permits
 • เป็นภาษาอังกฤษ

VicRoad ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องใบขับขี่ ทะเบียนรถ หรือแม้แต่การออกแบบถนน และอื่นๆอีกมากมาย แต่หากว่าใบขับขี่ที่ไทยหมดอายุจะต้องไปต่อที่ไทยเท่านั้น จะไม่สามารถทำที่นี่หรือฝากใครไปทำให้ (เพราะต้องถ่ายรูปทำบัตรใหม่) ดังนั้นหากใครไม่สดวกที่จะกลับไปทำที่ไทย หรืออยากมีใบขับขี่ของที่นี่ไว้ใช้เป็น identification แทน passport ก็สามารถทำได้ เป็น Prove of Age (ออกให้โดย The Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation) หรือ Key Card (ออกให้โดย Australian Post) แทน เพราะที่นี่จะไม่รับใบขับขี่ไทยในการซื้อเหล้า บุหรี่ หรือเข้า night club ต่างๆ

Driving Licence รถยนต์ปกติที่นี่มีใบอนุญาต 4 ระดับคือ Lerner Permit, Probation 1, Probation 2, และสุดท้ายคือ Full Licence แต่สำหรับคนไทยที่มีใบขับขี่ และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามาถทำ Full Licence ได้เลยโดยต้องผ่านทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ Lerner Permit Knowledge Test, Hazard Perception Test และ Drive Test

สำหรับบางประเทศนั้นทาง VicRoads อนุญาตให้นำใบขับขี่มาเปลี่ยนเป็น Victorian Driving Licence ได้เลย หากอยู่ใน Recognised Country เป็นที่แน่นอนว่าไทยเราไม่ได้อยู่ใน List นี้

เมื่อปี 2015 ได้มีการเปลี่ยนกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่จะทำใบขับขี่ที่นี่ คนไทยที่สอบขับขี่ไม่ผ่านทางวิคโรดจะถือว่าใบขับขี่ไทยที่ถืออยู่จะไม่ได้รับการยอมรับ หรือให้ใช้เป็นใบขับขี่ที่นี่ได้อีกต่อไป ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าการสอบขับรถถือว่าเป็นความสามารถขั้นต่ำในการใช้ถนนที่นี่ การสอบไม่ผ่านถือว่าผู้ใช้รถคนนั้นไม่ควรมีสิทที่จะใช้ถนนที่นี่อีกต่อไปจนกว่าจะสอบผ่าน หากยังใช้ใบขับขี่อันนั้นต่อแล้วถ้าโดนจับจะถือว่าขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ และอาจจะโดนปรับได้

Lerner Permit Knowledge Test

ก่อนที่จะได้ Lerner Permit จะต้องสอบข้อเขียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบที่ VicRoad ให้ผ่านก่อน ในข้อเขียนจะมีทั้งหมด 32 คำถาม เกณฑ์ในการผ่านคือต้องตอบคำถามถูก 78% (หรือ 25 ข้อ) ข้อสอบมีหลายภาษา แต่ไม่มีภาษาไทย ข้อมูลในการสอบสามาถศึกษาได้จาก handbook สามารถ download ได้ที่ VicRoad website และยังมี Online Practice Test ให้ลองทำ online ได้ เมื่อสอบผ่านจะต้องวัดสายตา และหากต้องการแค่ ID ไม่เอา Full Licence สามารถทำ Lerner Permit Card ($23.70 21/2/2017) และถ่ายรูปได้เลย แต่ L Licence จะส่งไปทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ ระหว่างนั้น VicRoad จะให้ใบชั่วคราวไว้ใช้จนกวาจะได้บัตรจริง

ข้อบังคับของ ผู้ถือบัตร Lerner Permit ในการขับรถที่นี่คือ

 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ Lerner Permit ตลอดเวลาขณะการขับรถ
 • ต้องติดป้าย L ที่รถตลอดเวลาทั้งหน้า และหลังรถ
 • มีผู้มีใบขับขี่แบบ Full Licence นั่งไปด้วยด้านข้างตลอดเวลาขณะขับขี่
 • ห้ามดื่มเหล้า ก่อน หรือขณะขับรถ
 • ห้ามใช้มือถือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ห้ามต่อพ่วงรถใดๆทั้งสิ้น

หากไม่มีความต้องการขับรถที่นี้ แต่จะเอาบัตร L ไว้ใช้แทน passport เวลาซื้อเหล้า บุหรี่ หรือเข้า night club ก็สามารถหยุดการทำใบขับขี่ไว้ได้ในขั้นตอนนี้ คนที่มี full licence ที่ไทย และต้องการ Full Licence ที่นี้ก็ไม่ต้องทำ L Card นะครับ ให้ไปสมัครสอบขั้นต่อไปเลยคือ Hazard Perception Test ซื่งสามารถจองได้เลยที่ VicRoad หลังสอบ lerner permit knowledge test เสร็จ ทาง VicRoad สามาถดูวันเวลาว่างของศูนย์สอบอื่นๆได้

ถ้าไม่มีใบขับขี่ที่ไทย จะต้องถือ Lerner Permit Licence ไว้ก่อนทำใบขับขี่อื่นโดยมีข้อกำหนดดังนี้:

 • อายุต่ำกว่า 21 ปี ต้องถือ Lerner Permit Licence อย่างน้อย 12 เดือน
 • อายุมากกว่า 21 ปี และต่ำกว่า 25 ปี ต้องถือ Lerner Permit Licence อย่างน้อย 6 เดือน
 • อายุมากกว่า 25 ปี ต้องถือ Lerner Permit Licence อย่างน้อย 3 เดือน
 • หากขณะถือ Lerner Permit Licence แล้วมีการ suspension, cancelation, หรือ expire จะไม่นับเวลา ต้องเริ่มใหม่

ข้อมูล Lerner Permit Test $43.60 (update: 1/3/2020)

Lerner Permit Application Form licence or learner permit application form. (update: 1/3/2020)

Hazard Perception Test

ทำใบขับขี่ Melbourne เด็กออส dekaus melbourne รถชน ไปหน้าสำหรับคนไทยที่มีใบขับขี่อยู่แล้วสามารถทำ Hazard Perception Test ได้เลยเมื่อสอบข้อเขียน (Lerner Permit Knowledge Test) ผ่าน การสอบ Hazard เป็นการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการสอบจะเป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์โดยจะมีโจทย์ และวีดีโอคลิ๊ปให้ดู แล้วจะให้โจทย์ว่าต้องทำอะไร แล้วให้เรา click เมื่อเห็นว่าต้องทำตอนนั้น เช่น “ให้ลดความเร็วตอนไหน”, “เลี้ยวตอนไหน”, “หยุตอนไหน”, เปลี่ยนเลนตอนไหน” ตอนผมสอบจำได้ว่าวีดีโอมาแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เลยขาดความมั่นใจว่าจะสอบผ่านหรือเปล่า แต่ว่าผ่านมาได้ โดยปกติเมื่อสอบขั้นตอนนี้ผ่านจะได้ไปสอบขับขี่ต่อไป เมื่อสอบเสร็จแนะนำว่าให้จองวัน เวลา สอบขับที่ VicRoad เลยหากมั่นใจว่าจสอบได้เพราะ VicRoad ยุ่งมากอาจต้องรอไปอีกกว่าจะมีวันเวลาว่าง

ตัวอย่างการสอบสามารถไปสมัครและฝึกหัดได้ที่ Drive Smart ที่นี่คุณภาพวีดีโอดีกว่าตอนสอบจริงเยอะครับ

ข้อมูล Hazard Perception Test $37.80 (update: 1/3/2020)

Drive Test

ถีงขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการสอบขับขี่บนถนนจริง ในการสอบจะแบ่งเป็นสองช่วงคือ ก่อนขับ (Pre-Drive Check) และขณะขับ (On-Road Driving)

Pre-Drive Check เป็นการตรวจสภาพรถ สัญญารไฟ เบร็ค ตัวปัดน้ำฝน การกำจัดฝ้าที่เมื่อต้องการ

การขับจริง เป็นที่ทราบกันว่า Melbourne มี tram network ที่ใหญ่ ดังนั้นกฎบางอย่าง เช่น  การตาม หรือ แซงแทรม การหยุดให้ผู้โดยสารขึ้นลง หรือแม้แต่  Hook Turn ที่เป็นอะไรที่มหัสจรรย์พันลึกมาก (ส่วนใหญ่มีใน CBD/South Melbourne และบริเวณใกล้เมือง) ดังนั้น หากเป็นไปได้ ผมแนะนำให้สอบนอกเมือง และ เวลา ประมาณเที่ยงๆ ให้ไม่อยู่ในช่วง School Time ที่จำกัดความเร็วที่ 40 Km/h เพราะเพื่อนผมสอบตกไปสองรอบเพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นอยู่ใน School Zone ที่ต้องลดความเร็ว

ในวันสอบขับให้แต่งหน้า แต่งตัวไปเลยครับเพราะเมื่อสอบผ่านจะได้ถ่ายรูปทำบัตรเลย หลายๆคนคงไม่อยากให้รูปในโทรม เพราะว่าใบขับขี่มี 2 แบบ คือ 3 ปี ($82.80) หรือ 10 ปี ($283.60) ผมทำไป 10 ปีเลย จะได้ไม่ต้องไปต่อทุกๆสามปี ส่วนบัตรจะส่งไปที่บ้าน ใน 15 วันทำการ และได้ใบชั่วคราวไว้ใช้แทนก่อนได้ครับ

สำหรับ คนที่เป็น Permanent Resident หรือได้ Citizenship ที่นี่ต้องทำใบขับขี่แทนของไทยภายใน 6 เดือน หากได้ PR ก่อนเข้าประเทศให้นับนับจากวันแรกที่เข้ามาในออสเตรเลีย สำหรับคนที่ได้ PR ขณะอยู่ในออสเตรเลียจะนับวันที่ได้ confirmation letter/grant letter เพราะตามกฎหมายสำหรับใบขับขี่ต่างประเทศของคนที่ได้ PR จะถือว่า invalid

ข้อมูล Drive Test $64.60 (update: 1/3/2020)

ข้อมูลจาก

https://VicRoad.vic.gov.au
https://www.vcglr.vic.gov.au
https://auspost.com.au/id-and-document-services/apply-for-a-keypass-id?fm=search-organic:keypass:1
https://internationaldrivingpermit.org/what-is-an-idp/
https://www.vicroads.vic.gov.au/licences/renew-replace-or-update/new-to-victoria/overseas-drivers
https://www.sbs.com.au/language/english/big-driver-licence-change-for-international-students-visa-holders
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/change-to-driving-licence-rules-for-international-students
https://www.sbs.com.au/language/english/covid-19-outbreak-important-update-about-driver-licence-tests
Tags

Owen Pairot

Creative Digital Content Creator, Photographer Website: opairot.com

Leave a Reply

Back to top button
Close