Connect with us

ชีวิตในเมลเบิร์น

ทำใบขับขี่ Melbourne – Victoria

Owen Pairot

Published

on

Photo by Owen Pairot

ทำใบขับขี่ Melbourne เด็กออส side mirror

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 29 October 2019 ที่มีผลกระทบกับผู้ถือใบขับขี่จากไทย คือเพื่อนๆจะไม่สามารถใชใบขับขี่ไทยได้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 May 2020 เว้นแต่ว่าเพื่อนๆ มาถึงออสเตรเลียหลังวันที่ 29 October 2019 นั้นเพื่อนๆจะมีเวลา 6 เดือนในการทำใบขับขี่ของรัฐ Victoria ทั้งนี้กฎนี้ก็รวมไปถีงเพื่อนๆที่ย้ายมาจากรัฐอื่นด้วยเช่นกัน

Update สถานการณ์ COVID-19 กฎใหม่นี้ได้ถูกขยายเวลาบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนด จนกว่าวิกฤไวรัสนี้จบลง

(ปกติหากใช้ใบขับขี่รถยนต์บุคคลธรรมดาจากไทย (ที่มีภาษาอังกฤษ) จะสามาถเอามาใช้ขับขี่รถยนต์ในออสเตรเลียได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทำใบขับขี่ที่นี่อีก)

คำถามตามาคือ ถ้ามีใบขับขี่สากลละจะใช้ได้หรือไม่

เพื่อนๆที่มีใบขับขี่สากลอยู่แล้ว สามารถใช้ใบขับขี่สากลได้ใน Victoria โดยจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้ควบคู่ไปด้วย:

 • ในขับขี่ไทย
 • จะต้องเป็นใบขับขี่เดียวกับที่มาจากประเทศเดียวกัน
 • ตรงตาม United Nations Convention for International Driving Permits
 • เป็นภาษาอังกฤษ

VicRoad ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องใบขับขี่ ทะเบียนรถ หรือแม้แต่การออกแบบถนน และอื่นๆอีกมากมาย แต่หากว่าใบขับขี่ที่ไทยหมดอายุจะต้องไปต่อที่ไทยเท่านั้น จะไม่สามารถทำที่นี่หรือฝากใครไปทำให้ (เพราะต้องถ่ายรูปทำบัตรใหม่) ดังนั้นหากใครไม่สดวกที่จะกลับไปทำที่ไทย หรืออยากมีใบขับขี่ของที่นี่ไว้ใช้เป็น identification แทน passport ก็สามารถทำได้ เป็น Prove of Age (ออกให้โดย The Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation) หรือ Key Card (ออกให้โดย Australian Post) แทน เพราะที่นี่จะไม่รับใบขับขี่ไทยในการซื้อเหล้า บุหรี่ หรือเข้า night club ต่างๆ

Driving Licence รถยนต์ปกติที่นี่มีใบอนุญาต 4 ระดับคือ Lerner Permit, Probation 1, Probation 2, และสุดท้ายคือ Full Licence แต่สำหรับคนไทยที่มีใบขับขี่ และอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี สามาถทำ Full Licence ได้เลยโดยต้องผ่านทั้งหมด 3 ขั้นตอนดังนี้ Lerner Permit Knowledge Test, Hazard Perception Test และ Drive Test

สำหรับบางประเทศนั้นทาง VicRoads อนุญาตให้นำใบขับขี่มาเปลี่ยนเป็น Victorian Driving Licence ได้เลย หากอยู่ใน Recognised Country เป็นที่แน่นอนว่าไทยเราไม่ได้อยู่ใน List นี้

เมื่อปี 2015 ได้มีการเปลี่ยนกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติที่จะทำใบขับขี่ที่นี่ คนไทยที่สอบขับขี่ไม่ผ่านทางวิคโรดจะถือว่าใบขับขี่ไทยที่ถืออยู่จะไม่ได้รับการยอมรับ หรือให้ใช้เป็นใบขับขี่ที่นี่ได้อีกต่อไป ทั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าการสอบขับรถถือว่าเป็นความสามารถขั้นต่ำในการใช้ถนนที่นี่ การสอบไม่ผ่านถือว่าผู้ใช้รถคนนั้นไม่ควรมีสิทที่จะใช้ถนนที่นี่อีกต่อไปจนกว่าจะสอบผ่าน หากยังใช้ใบขับขี่อันนั้นต่อแล้วถ้าโดนจับจะถือว่าขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ และอาจจะโดนปรับได้

Lerner Permit Knowledge Test

ก่อนที่จะได้ Lerner Permit จะต้องสอบข้อเขียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบที่ VicRoad ให้ผ่านก่อน ในข้อเขียนจะมีทั้งหมด 32 คำถาม เกณฑ์ในการผ่านคือต้องตอบคำถามถูก 78% (หรือ 25 ข้อ) ข้อสอบมีหลายภาษา แต่ไม่มีภาษาไทย ข้อมูลในการสอบสามาถศึกษาได้จาก handbook สามารถ download ได้ที่ VicRoad website และยังมี Online Practice Test ให้ลองทำ online ได้ เมื่อสอบผ่านจะต้องวัดสายตา และหากต้องการแค่ ID ไม่เอา Full Licence สามารถทำ Lerner Permit Card ($23.70 21/2/2017) และถ่ายรูปได้เลย แต่ L Licence จะส่งไปทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการ ระหว่างนั้น VicRoad จะให้ใบชั่วคราวไว้ใช้จนกวาจะได้บัตรจริง

ข้อบังคับของ ผู้ถือบัตร Lerner Permit ในการขับรถที่นี่คือ

 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ Lerner Permit ตลอดเวลาขณะการขับรถ
 • ต้องติดป้าย L ที่รถตลอดเวลาทั้งหน้า และหลังรถ
 • มีผู้มีใบขับขี่แบบ Full Licence นั่งไปด้วยด้านข้างตลอดเวลาขณะขับขี่
 • ห้ามดื่มเหล้า ก่อน หรือขณะขับรถ
 • ห้ามใช้มือถือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ห้ามต่อพ่วงรถใดๆทั้งสิ้น

หากไม่มีความต้องการขับรถที่นี้ แต่จะเอาบัตร L ไว้ใช้แทน passport เวลาซื้อเหล้า บุหรี่ หรือเข้า night club ก็สามารถหยุดการทำใบขับขี่ไว้ได้ในขั้นตอนนี้ คนที่มี full licence ที่ไทย และต้องการ Full Licence ที่นี้ก็ไม่ต้องทำ L Card นะครับ ให้ไปสมัครสอบขั้นต่อไปเลยคือ Hazard Perception Test ซื่งสามารถจองได้เลยที่ VicRoad หลังสอบ lerner permit knowledge test เสร็จ ทาง VicRoad สามาถดูวันเวลาว่างของศูนย์สอบอื่นๆได้

ถ้าไม่มีใบขับขี่ที่ไทย จะต้องถือ Lerner Permit Licence ไว้ก่อนทำใบขับขี่อื่นโดยมีข้อกำหนดดังนี้:

 • อายุต่ำกว่า 21 ปี ต้องถือ Lerner Permit Licence อย่างน้อย 12 เดือน
 • อายุมากกว่า 21 ปี และต่ำกว่า 25 ปี ต้องถือ Lerner Permit Licence อย่างน้อย 6 เดือน
 • อายุมากกว่า 25 ปี ต้องถือ Lerner Permit Licence อย่างน้อย 3 เดือน
 • หากขณะถือ Lerner Permit Licence แล้วมีการ suspension, cancelation, หรือ expire จะไม่นับเวลา ต้องเริ่มใหม่

ข้อมูล Lerner Permit Test $43.60 (update: 1/3/2020)

Lerner Permit Application Form licence or learner permit application form. (update: 1/3/2020)

Hazard Perception Test

ทำใบขับขี่ Melbourne เด็กออส dekaus melbourne รถชน ไปหน้าสำหรับคนไทยที่มีใบขับขี่อยู่แล้วสามารถทำ Hazard Perception Test ได้เลยเมื่อสอบข้อเขียน (Lerner Permit Knowledge Test) ผ่าน การสอบ Hazard เป็นการจำลองสถานการณ์จริงเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในการสอบจะเป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์โดยจะมีโจทย์ และวีดีโอคลิ๊ปให้ดู แล้วจะให้โจทย์ว่าต้องทำอะไร แล้วให้เรา click เมื่อเห็นว่าต้องทำตอนนั้น เช่น “ให้ลดความเร็วตอนไหน”, “เลี้ยวตอนไหน”, “หยุตอนไหน”, เปลี่ยนเลนตอนไหน” ตอนผมสอบจำได้ว่าวีดีโอมาแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ เลยขาดความมั่นใจว่าจะสอบผ่านหรือเปล่า แต่ว่าผ่านมาได้ โดยปกติเมื่อสอบขั้นตอนนี้ผ่านจะได้ไปสอบขับขี่ต่อไป เมื่อสอบเสร็จแนะนำว่าให้จองวัน เวลา สอบขับที่ VicRoad เลยหากมั่นใจว่าจสอบได้เพราะ VicRoad ยุ่งมากอาจต้องรอไปอีกกว่าจะมีวันเวลาว่าง

ตัวอย่างการสอบสามารถไปสมัครและฝึกหัดได้ที่ Drive Smart ที่นี่คุณภาพวีดีโอดีกว่าตอนสอบจริงเยอะครับ

ข้อมูล Hazard Perception Test $37.80 (update: 1/3/2020)

Drive Test

ถีงขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการสอบขับขี่บนถนนจริง ในการสอบจะแบ่งเป็นสองช่วงคือ ก่อนขับ (Pre-Drive Check) และขณะขับ (On-Road Driving)

Pre-Drive Check เป็นการตรวจสภาพรถ สัญญารไฟ เบร็ค ตัวปัดน้ำฝน การกำจัดฝ้าที่เมื่อต้องการ

การขับจริง เป็นที่ทราบกันว่า Melbourne มี tram network ที่ใหญ่ ดังนั้นกฎบางอย่าง เช่น  การตาม หรือ แซงแทรม การหยุดให้ผู้โดยสารขึ้นลง หรือแม้แต่  Hook Turn ที่เป็นอะไรที่มหัสจรรย์พันลึกมาก (ส่วนใหญ่มีใน CBD/South Melbourne และบริเวณใกล้เมือง) ดังนั้น หากเป็นไปได้ ผมแนะนำให้สอบนอกเมือง และ เวลา ประมาณเที่ยงๆ ให้ไม่อยู่ในช่วง School Time ที่จำกัดความเร็วที่ 40 Km/h เพราะเพื่อนผมสอบตกไปสองรอบเพราะไม่รู้ว่าตอนนั้นอยู่ใน School Zone ที่ต้องลดความเร็ว

ในวันสอบขับให้แต่งหน้า แต่งตัวไปเลยครับเพราะเมื่อสอบผ่านจะได้ถ่ายรูปทำบัตรเลย หลายๆคนคงไม่อยากให้รูปในโทรม เพราะว่าใบขับขี่มี 2 แบบ คือ 3 ปี ($82.80) หรือ 10 ปี ($283.60) ผมทำไป 10 ปีเลย จะได้ไม่ต้องไปต่อทุกๆสามปี ส่วนบัตรจะส่งไปที่บ้าน ใน 15 วันทำการ และได้ใบชั่วคราวไว้ใช้แทนก่อนได้ครับ

สำหรับ คนที่เป็น Permanent Resident หรือได้ Citizenship ที่นี่ต้องทำใบขับขี่แทนของไทยภายใน 6 เดือน หากได้ PR ก่อนเข้าประเทศให้นับนับจากวันแรกที่เข้ามาในออสเตรเลีย สำหรับคนที่ได้ PR ขณะอยู่ในออสเตรเลียจะนับวันที่ได้ confirmation letter/grant letter เพราะตามกฎหมายสำหรับใบขับขี่ต่างประเทศของคนที่ได้ PR จะถือว่า invalid

ข้อมูล Drive Test $64.60 (update: 1/3/2020)

ข้อมูลจาก

https://VicRoad.vic.gov.au
https://www.vcglr.vic.gov.au
https://auspost.com.au/id-and-document-services/apply-for-a-keypass-id?fm=search-organic:keypass:1
https://internationaldrivingpermit.org/what-is-an-idp/
https://www.vicroads.vic.gov.au/licences/renew-replace-or-update/new-to-victoria/overseas-drivers
https://www.sbs.com.au/language/english/big-driver-licence-change-for-international-students-visa-holders
https://www.studymelbourne.vic.gov.au/news-updates/change-to-driving-licence-rules-for-international-students
https://www.sbs.com.au/language/english/covid-19-outbreak-important-update-about-driver-licence-tests

Featured Articles

Easter Days In Melbourne

Owen Pairot

Published

on

เทศกาลอีสเตอร์ในเมลเบิร์น

Easter Days In Melbourne

สวีดัด สวัสดีคร้าบบบบ ท่านผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน วันนี้กระผมจะนำทุกท่านเข้าสู่เทศกาลที่สำคัญของชาวคริสเตียนกันครัช ซึ่งเทศกาลนี้จะจัดขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง และเทศกาลนั้นก็คือ “อีสเตอร์”[Easter] เป็นการฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์จากความตาย และยังเป็นวันที่สำคัญที่สุดของศาสนาคริสต์จนได้รับการขนานนามว่า “เป็นวันเริ่มต้นใหม่ของชีวิต” โดยแต่ละปีจะมีการกำหนดไว้ว่าจะ ฉลองวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์แรกหลังจากพระจันทร์เต็มดวงโดยจะนับเวลาหลังจากเที่ยงคืนของฤดูใบไม้ผลิ[Spring] ซึ่งจะอยู่ในช่วงหลังวันที่ 21 มีนาคมถึง 25 เมษายนของทุกๆปี  ชาวคริสเตียนนิกายออร์โธดอกซ์ในประเทศกรีซทั้งหลายจะคำนวณวันอีสเตอร์จากการใช้ปฏิทินจูเลียน  แต่สำหรับชาวคริสเตียนในประเทศอื่นๆ วันอีสเตอร์ขึ้นอยู่กับการประมาณการของคณะโบสถ์ในช่วงเวลากลางวันเท่ากับกลางคืนในเดือนมีนาคม ในปี 325 สภาของประเทศไนซีอาได้ตัดสินว่าวันอีสเตอร์จะตรงกับวันอาทิตย์แรกหลังพระจันทร์เต็มดวงหรือหลังวันที่เวลากลางวันและกลางคืนเท่ากันในเดือนมีนาคม เทศกาลอีสเตอร์ถือเป็นเทศกาลที่สำคัญเพราะชาวเมลเบิร์นส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงวันอีสเตอร์ กระผมจะนำท่านไปรู้จักกับวันศุกร์ประเสริฐ หรือวันที่ชาวคริสเตียนเรียกว่า  Good Friday กันก่อน

Pxhere

Jesus of Nazareth

วันศุกร์ประเสริฐ[Good Friday]

เป็นวันที่พระเยซูและพระอัครธรรมทูต เดินทางไปยังเมืองเยรูซาเล็ม เพื่อประกอบพิธี  Passover ซึ่งเป็นเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิว โดยเป็นหนึ่งที่ชาวยิวจะรำลึกถึงการที่ชาวฮิบรูได้รับการปลดปล่อยจากความเป็นทาส หลังจากอาหารค่ำในพิธี  Passover พระเยซูทรงถูกจับกุมและถูกนำไปตรึงบนไม้กางเขน ซึ่งอาหารมื้อนั้นถือเป็นมื้อสุดท้ายหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า “The last supper”  [ปัจจุบัน สามารถเข้าชมภาพวาด The Last Supper ของ Leonardo Da Vinci ได้ที่วัด Santa Maria delle Grazia ในกรุง Milan ประเทศอิตาลี ]หลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไม้กางเขน พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

Saturday before Easter Sunday หรือ Holy Saturday

เรียกอีกชื่อว่า “วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์” โดยวันนี้จะเป็นวันที่ร่างกายของพระเยซูถูกเก็บใส่โลง และเก็บร่างอันไร้ลมหายใจเอาไว้ภายใต้อุโมงค์ ถ้าย้อนเวลากลับไปในวันนั้น คงเป็นวันที่ชาวคริสเตียนเสียใจเป็นที่สุด โดยในวันนี้ชาวคริสต์จะเริ่มจัดเตรียมการเฉลิมฉลองมี่กำลังจะเกิดขึ้น และโบสถ์บางแห่งจะมีการจัดงานการสวดมนตร์พร้อมทั้งจุดเทียนสีขาว เพื่อเป็นการจุดไล่ความมืดออกไป และหลังจากมีการสวดมนตร์แล้วบางนิกายจะมีการทำพิธีศีลล้างบาปอีกด้วย

Pxhere

Jesus Isael Cross Holy Church

หลังจากที่เราได้รู้จักกับวันศุกร์ประเสริฐและวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ไปแล้ว กระผมขอพาทุกท่านเข้าสู่วันอีสเตอร์ โดยเราจะเรียกวันอีสเตอร์ว่าวัน Easter Sunday

Easter Sunday

ทำไมถึงต้องเรียกว่า Easter Sunday เพราะว่า วันอีสเตอร์เป็นวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์ชีพ หลังจากที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนและสิ้นพระชนม์ หลังจากนั้น  2 วัน ก็ได้กำเนิดวันเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซู หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า “Easter Day’s” และวันสุดท้ายสำหรับเทศกาลอีสเตอร์นั้นก็คือ “Easter Monday” โดยวันนี้สำหรับชาวเมลเบิร์นและชาวออสเตรเลียทุกท่านยังถือว่าเป็นวันหยุดอยู่นะครับ และหลายๆคนยังถือว่าวันนี้เป็นวันฉลองการฟื้นคืนชีพ เช่นเดียวกับวัน “Easter Sunday”

wikimedia

Let’s play

Wikimedia

Chocolate Easter Eggs

สัญลักษณ์ในวันอีสเตอร์

 • ไข่อีสเตอร์ หมายถึง การเริ่มต้นชีวิตใหม่
 • ดอกลิตเติ้ลเดซี่ หมายถึง การกลับมาของฤดูใบไม้ผลิ แม้บางแห่งดอกไม้นี้จะออกดอกเกือบทั้งปี แต่เดือนที่มีการเบ่งบานมากที่สุด คือช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคม นอกจากนี้ยังมี ดอกลิลลี่สีขาว ที่มีเชื่อมโยงกับเทศกาลอีสเตอร์เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์
 • กระต่าย หมายถึง สัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และเปรียบเสมือนผู้ส่งสารของอีสเตอร์ กระต่ายเข้ามาเกี่ยวข้องกับเทศกาลอีสเตอร์นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
 • ผีเสื้อ หมายถึง สื่อความหมายถึงชีวิตใหม่ วันหนึ่งดักแด้กลายเป็น ผีเสื้อบินไปเพื่อแจกจ่ายพรไปสู่โลกกว้าง
 • เทียนปัสกา (Paschal Candle) เทียนสีขาวขนาดใหญ่ ชาวคริสต์จะเริ่มฉลองเทศกาล ด้วยการจุดเทียนปัสกา เพื่อรำลึกถึงการฟื้นคืนชีพแสงสว่างที่ออกมาจากอุโมงค์ที่มืดมิด

ในเทศกาลอีสเตอร์นั้น ชาวคริสเตียนจะให้ความสำคัญต่อการเข้าโบสถ์เพื่อระลึกถึงพระเยซูในวันที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐ ในวันต่อมาชาวคริสต์จะไปโบสถ์เพื่อล้างบาปและจุดเทียนปัสกา[Saturday Easter]และขอพรในวันเริ่มต้นใหม่[Sunday Easter] เมื่อเสร็จสิ้นพิธีจากโบสถ์ ส่วนใหญ่ชาวคริสเตียนจะให้ความสำคัญต่อครอบครัว เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว แต่ละครอบครัวจะมีโปรแกรมในแต่ละวันเพื่อสานความสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งขึ้น แต่สำหรับเด็กๆแล้ว วันอีสเตอร์สำคัญรองลงมาจากคริสต์มาสเลยครัช เพราะเด็กๆจะได้รับของขวัญจากคนในครอบครัว [น่าอิจฉาจุง อยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง!!!] คนไทยในเมลเบิร์นลองไปเที่ยวกันดูนะครัชผม เทศกาลนี้ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว สำหรับบทความหน้ากระผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหน ต้องรอติดตามกันดูนะครัช

 Easter Days

Continue Reading

ชีวิตในเมลเบิร์น

Hot Cross Bun ในช่วง Easter คืออะไร

Owen Pairot

Published

on

Hot Cross Bun เป็นขนมปังที่ทำจากเครื่องเทศ และลูกเกด มีเครื่องหมายกากบาทด้านบนขนมปังสื่อถึงไม้กางเขนของคริสตจักร เครื่องเทศในขนมปังสื่อถึงเครื่องเทศที่อยู่บนตัวพระเยซู ขนมปังนี้นิยมทานกันในช่วง Easter ในวัน Good Friday

ในสมัยก่อนในยุคศตวรรษที่ 12 นักบวชชาวอังกฤษเป็นคนทำเครื่องหมายไม้กางเขนลงบนหน้าขนมปังเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวัน Good Friday ต่อมาก็เริ่มนิยมทำกันมากขึ้นจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการฉลอง Easter ไปในที่สุดทำให้ในช่วงศตวรรษที่ 12 ชาวอังกฤษมีความเชื่อว่า Hot Cross Bun ที่ทำในวัน Good Friday เป็นยาและมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นกันผีเข้าบ้าน หรือแม้แต่ป้องกันเรือล่มได้ หรือเป็นยาเสน่ห์ ชาวอังกฤษกลัวคนทั่วไปเอาไปใช้ในทางที่ผิด ราชินีอังกฤษเลยออกกฎหมายจำกัดการขาย Hot Cross Bun ได้เฉพาะในงานศพ คริสต์มาส และ Good Friday เท่านั้น

ต่อไปคือเนื้อหาสำคัญของบทความนี้คือ แล้วกินยังไงดี โดยส่วนตัวจะขอบหั่นครึ่งเหมือนขนมปังเบอร์เกอร์ แล้วใช้เนยสดทาตรงกลางตอนที่ออกมาจากเตาปิ้งร้อนๆ กลิ่นเครื่องเทศ และเนยสดที่มันรวมตัวกันนี่มันเป็นกลิ่นของ Easter ทุกๆปี แต่ถ้าเพื่อนๆ อยากลองอะไรแปลกใหม่ผมแนะนำ link นี้เลยเป็นการเปิดมิติใหม่ของการกิน Hot Cross Bun หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆ บางคนที่เบื่ออะไรเดิมๆ

Link แนะนำ https://www.biffenskitchen.com/crazy-hot-cross-buns/

Continue Reading

News

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

Owen Pairot

Published

on

จากที่ DekAus แนะนำให้เพื่อนๆ ที่เดือดร้อนเงินไม่พอค่าเช่า และใกล้ถึงกำหนดชำระให้รีบติดต่อ Agent หรือ เจ้าของบ้านไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้น ตอนนี้รัฐบาลวิกตอเรียกำลังออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้เช่า และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 และปฏิรูปกฎหมายการเช่า Residential and Commercial Tenancy Laws

นายแดเนียล แอนดรูว์ส ผู้ว่าการรัฐวิกตอเรีย ประกาศจัดสรรงบประมาณจำนวน $500 ล้านเหรียญในการเยียวยาช่วยเหลือผู้เช่า และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19 ที่มีปัญหาการชำระค่าเช่า หรือขาดรายได้จากการเช่า จากการประกาศ Stage 3 Restriction ที่มีเป้าหมายในการลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อ Corona Virus กฎหมายพิเศษนี้จะนำเข้าสู่สภาในวันพฤหัสที่ 23 เมษายน 2020 นี้

ผู้เช่า และผู้ให้เช่าใดๆ ที่มีปัญหาไม่สามารถคุยกันเอง และตกลงกันไม่ได้ จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าไปที่ Consumer Affairs Victoria หรือ the Victorian Small Business Commission ทางรัฐจะจัดทำช่องทางเร่งด่วนในการยื่นเรื่องเข้าไปพิจารณา ให้ผู้เช่า และผู้ให้เช่าตกลงกันได้อย่างยุติธรรมในที่สุด

สำหรับผู้เช่าที่ประสบปัญหาจริงๆ และมีเงินใบบัญชีไม่ถึง $5,000 สามารถลงทะเบียนขอความช่วยเหลือที่ Consumer Affairs Victoria หรือได้ทำการไกล่เกลี่ยผ่านตัวกลางที่เชื่อถือได้ โดยทางรัฐบาลวิกตอเรียมีงบประมาณจำนวน $80 ล้านเหรียญสำหรับการนี้โดยเฉพาะ

มาตรการนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 March 2020 เป็นระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 26 September 2020

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าบุคคล หรือครอบครัว

ห้ามเจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของบ้านไล่ผู้เช่าออกจากบ้าน หากผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ ยกเว้นบางกรณี (เช่นผู้เช่าทำลายที่พักให้เกิดการเสียหาย ใช้ที่อยู่ในการประกอบอาชญากรรม หรือเกิดความรุนแรงภายใน) และห้ามขึ้นค่าเช่า เป็นเวลา 6 เดือน

มาตรการช่วยเหลือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

สำหรับเจ้าของร้านต่างๆ หรือผู้เช่าภาคธุรกิจ ที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน $50 ล้านเหรียญ และมียอดขายที่ตกลงกว่า 30% จะได้รับการเยียวยา คือห้ามเจ้าของที่ดินไล่ผู้ที่เช่าออก หากผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ ยกเว้นบางกรณี และห้ามขึ้นค่าเช่า เป็นเวลา 6 เดือน นอกจากมาตรการที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ เจ้าของที่ดินจะได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินหากทางเจ้าของที่ดินช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าของตนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 โดย Coronavirus Relief Deputy Commissioner จะจัดการกับเรื่องนี้ร่วมกับ State Revenue Office

หากได้รับจดหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อออกแล้วจะทำยังไง

กฎหมายนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 29 March 2020 หากได้รับจดหมายหลังจากนี้เจ้าของที่ดิน หรือเจ้าของบ้านห้ามไล่ผู้เช่าออกจากบ้าน หากผู้เช่าไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ ยกเว้นบางกรณี (เช่นผู้เช่าทำลายที่พักให้เกิดการเสียหาย ใช้ที่อยู่ในการประกอบอาชญากรรม หรือเกิดความรุนแรงภายใน) และห้ามขึ้นค่าเช่า เป็นเวลา 6 เดือน

จะเขียนจดหมายหา landlord ยังไงดี

ถามว่าเวลาคุยกับ landlord ควรทำไง? – ทางที่ดีที่สุดเลยคือ คุยไปด้วยความจริง และ ตรงๆ ว่าไหวแค่ไหน เพราะในสถานการณ์ แบบนี้สามารถเข้าใจกันได้เพราะทุกๆ คนก็เดือดร้อน ไม่มากก็น้อยไปตามๆ กัน หากต้องเขียนจดหมาย DekAus แนะนำว่าให้เริ่มต้นที่ Web App ที่ทำโดย Justic Connect อันนี้จะช่วย draft จดหมายเบื้องต้นให้นำไปแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ COVID-19

https://apps.justiceconnect.org.au/dear-landlord/

การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหารายได้ไม่พอจ่ายค่าเช่านี้มีหลากหลาย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่างเลยนะครับ

DekAus เอาใจช่วยชาวไทยในออสเตรเลียทุกคนครับ

ข้อมูลจาก

https://www.premier.vic.gov.au/supporting-tenants-and-landlords-through-coronavirus/
https://www.consumer.vic.gov.au/resources-and-tools/advice-in-a-disaster/coronavirus-covid19-and-your-rights
https://www.housing.vic.gov.au/help-renting/rentrelief
https://www.housing.vic.gov.au/rentassist-bond-loan
https://www.housing.vic.gov.au/help-renting
Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 DekAus Melbourne